53 - An-Najm ()

|

(1) [53.1] ขอสาบานด้วยดวงดาวเมื่อมันคล้อยตกลงมา

(2) [53.2] สหาย (มุฮัมมัด) ของพวกเจ้ามิได้หลงผิดและเชื่อมั่นในทางที่ผิด

(3) [53.3] และเขามิได้พูดตามอารมณ์

(4) [53.4] สิ่ง(ที่เขาพูด)นั้น มิใช่อื่นใดนอกจากเป็นวะฮียฺที่ถูกประทานลงมา

(5) [53.5] ผู้ทรงพลังอำนาจอันมากมาย (ญิบรีล) ได้สอนเขา

(6) [53.6] ผู้ทรงพลังอันแข็งแรง ดังนั้นเขาจึงปรากฏในสภาพที่แท้จริง

(7) [53.7] ขณะที่เขาอยู่บนขอบฟ้าอันสูงส่ง

(8) [53.8] แล้วเขาได้เข้ามาใกล้ และเข้ามาใกล้จนชิด

(9) [53.9] เขาเข้ามาใกล้ (จนอยู่) ในระยะของปลายคันธนูทั้งสอง หรือใกล้กว่านั้นอีก

(10) [53.10] ดังนั้นเขา (ญิบรีล) จึงนำวะฮียฺมาให้แก่บ่าวของพระองค์ (มุฮัมมัด)สิ่งที่เขาจะนำวะฮียฺมา

(11) [53.11] จิตใจ (ของมุฮัมมัด) มิได้ปฏิเสธสิ่งที่เขาได้เห็น

(12) [53.12] แล้วพวกเจ้าจะโต้เถียงกับเขาเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้เห็นอีกหรือ

(13) [53.13] และโดยแน่นอน เขาได้เห็นญิบรีลในการลงมาอีกครั้งหนึ่ง

(14) [53.14] ณ ที่ต้นพุทราอันไกลโพ้น

(15) [53.15] ณ ที่นั้น คือสวนสวรรค์อันเป็นที่พำนัก

(16) [53.16] (ขณะนั้น) สิ่งที่ปกคลุม (แสงประกาย) ได้ปกคลุมต้นพุทรา

(17) [53.17] สายตา (ของมุฮัมมัด) มิได้เหลือบแลไปทางอื่น และมิได้ล่วงเกินไป

(18) [53.18] โดยแน่นอนเขาได้เห็นสัญญาณอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าของเขา

(19) [53.19] แล้วพวกเจ้ามิได้เห็นอัลลาต และอัลอุซซา

(20) [53.20] และตัวอื่นคือตัวที่สาม, มะนาต ดอกหรือ

(21) [53.21] สำหรับพวกเจ้ามีเพศชาย และสำหรับพระองค์เพศหญิงกระนั้นหรือ

(22) [53.22] ดูซิ นั่น เป็นการแบ่งส่วนที่ไม่ยุติธรรม

(23) [53.23] เหล่านี้มิใช่อื่นใดนอกจากเป็นชื่อที่พวกเจ้าและบรรพบุรุษของพวกเจ้า ตั้งมันขึ้นมาเองอัลลอฮฺมิได้ทรงประทานหลักฐานอันใดลงมาเกี่ยวกับเรื่องนั้นเลยพวกเขามิได้ปฏิบัติตามสิ่งใด นอกจากการคาดคะเน และสิ่งที่อารมณ์ปราถนา และโดยแน่นอน แนวทางที่ถูกต้อง (ฮิดายะฮฺ)จากพระเจ้าของพวกเขาได้มีมายังพวกเขาแล้ว

(24) [53.24] หรือว่าสำหรับมนุษย์นั้นจะได้ทุกสิ่งที่เขาปรารถนา

(25) [53.25] (อำนาจนั้น) เป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺทั้งในปรโลกและโลกนี้

(26) [53.26] และมะลักกี่มากน้อยในชั้นฟ้าทั้งหลายนั้นการชะฟาอะฮฺของพวกเขาจะไม่อำนวยประโยชน์อันใด (แก่พวกเขา)เว้นแต่หลังจากอัลลอฮฺจะทรงอนุมัติแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ และทรงพอพระทัย

(27) [53.27] แท้จริง บรรดาผู้ที่ไม่ศรัทธาต่อวันปรโลกนั้นแน่นอนพวกเขาจะตั้งชื่อมลาอิกะฮฺเป็นเพศหญิง

(28) [53.28] และพวกเขาไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นเลยพวกเขามิได้ปฏิบัตตามสิ่งใด นอจากการคาดคะเนและแท้จริงการคาดคะเนนั้นจะไม่อำนวยประโยชน์อันใดแก่ความจริงได้

(29) [53.29] ดังนั้น เจ้าจงหลบหลีกให้ห่างจากผู้ผินหลังจากการรำลึกนึกถึงเรา (อัลลอฮฺ)และเขามิได้ปรารถนาอื่นใดนอกจากการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เท่านั้น

(30) [53.30] นั่นคือสุดยอดแห่งความรู้ของพวกเขาแล้ว แท้จริงพระเจ้าของเจ้านั้นพระองค์ทรงรู้ดียิ่งถึงผู้ที่หลงออกจากทางของพระองค์ และพระองค์ทรงรู้ดียิ่งถึงผู้ที่อยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง (ฮิดายะฮฺ)

(31) [53.31] และสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลาย และสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺเพื่อพระองค์จะทรงตอบแทนบรรดาผู้กระทำความชั่วตามที่พวกเขาประพฤติ และจะทรงตอบแทนบรรดาผู้กระทำความดีด้วยความดี

(32) [53.32] แก่บรรดาผู้หลีกเลี่ยงห่างจากการทำบาปใหญ่ และทำสิ่งลามกทั้งหลาย เว้นแต่ความผิดพลาดเล็กน้อยแท้จริงพระเจ้าของเจ้านั้นทรงเป็นผู้กว้างขวางในการอภัยพระองค์ทรงรู้จักพวกเจ้าดียิ่ง เมื่อครั้งบังเกิดพวกเจ้าจากแผ่นดินและเมื่อครั้งพวกเจ้าเป็นทารกอยู่ในครรภ์ของมารดาของพวกเจ้า ดังพวกเจ้าอย่าแสดงความบริสุทธิ์แก่ตัวของพวกเจ้าเองเพราะพระองค์ทรงรู้ดียิ่งถึงผู้ที่มีความยำเกรง

(33) [53.33] เจ้าได้เห็นผู้ที่ผินหลังให้บ้างไหม

(34) [53.34] และเขาให้เพียงเล็กน้อย และเขาได้ตระหนี่ (ส่วนที่เหลือ)

(35) [53.35] เขามีความรู้ในสิ่งเร้นลับกระนั้นหรือ เขาจึงได้เห็น

(36) [53.36] หรือว่าเขามิไรับข่าวคราวที่มีอยู่ในคัมภีร์ของมูซา

(37) [53.37] และ (ในคัมภีร์ของ) อิบรอฮีม ผู้ซึ่งปฏิบัติตามสัญญาอย่างครบครัน

(38) [53.38] ว่าไม่มีผู้แบกภาระคนใดที่จะแบกภาระของผู้อื่นได้

(39) [53.39] และมนุษย์จะไม่ได้อะไรเลย นอกจากสิ่งที่เขาได้ขวนขวายเอาไว้

(40) [53.40] และแท้จริงการขวนขวายของเขาก็จะได้เห็นในไม่ช้า

(41) [53.41] แล้วเขาก็จะได้รับการตอบแทนด้วยการตอบแทนที่ครบถ้วนสมบูรณ์

(42) [53.42] และแท้จริงจุดหมายปลายทาง (ของเขา) ย่อมไปสู่พระเจ้าของเจ้า

(43) [53.43] และแท้จริงพระองค์คือผู้ทรงทำให้หัวเราะ และทรงทำให้ร้องไห้

(44) [53.44] และแท้จริงพระองค์คือผู้ทรงทำให้ตายและทรงทำให้เป็น

(45) [53.45] และแท้จริงพระองค์ทรงสร้างสามีภรรยาคู่หนึ่ง เป็นเพศชาย และเพศหญิง

(46) [53.46] จากเชื้ออสุจิเมื่อมันหลั่งออกมา

(47) [53.47] และแท้จริง เป็นหน้าที่ของพระองค์ที่จะให้บังเกิดอีกครั้งหนึ่ง

(48) [53.48] และแท้จริง พระองค์ทรงทำให้เขาร่ำรวยและทรงทำให้เขายากจน

(49) [53.49] และแท้จริง พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งดาวสิริอุส (อัชเชียะอฺรอ)

(50) [53.50] และแท้จริง พระองค์ทรงทำลายพวกอ๊าดรุ่นก่อน ๆ

(51) [53.51] และพวกษะมูดก็ไม่ได้ให้มีเหลืออยู่อีกเลย

(52) [53.52] และหมู่ชนของนูหฺก่อนหน้านี้ แท้จริงพวกเขาเป็นผู้อธรรมยิ่งและเป็นผู้ละเมิดยิ่ง

(53) [53.53] และเมืองที่พลิกคว่ำลง (อัลมุอฺตะฟิกะฮฺ) พระองค์ทรงให้มันถล่มลง

(54) [53.54] ฉะนั้น สิ่งที่ครอบคลุมมันก็ (คือการลงโทษ) ได้ครอบคลุมมัน

(55) [53.55] ดังนั้น ความโปรดปรานของพระเจ้าของเจ้าอันใดเล่าที่เจ้ายังสงสัยอยู่

(56) [53.56] นี่คือผู้ตักเตือนที่มาจากปวงผู้ตักเตือนรุ่นก่อน ๆ

(57) [53.57] เวลาที่ใกล้เข้ามา (วันกิยามะฮฺ) ได้ใกล้เข้ามาแล้ว

(58) [53.58] ไม่มีผู้ใดที่จะปัดเป่าให้พ้นไปได้ นอกจากอัลลอฮฺ

(59) [53.59] พวกเจ้ายังคงแปลกใจต่อคำกล่าวนี้อีกหรือ

(60) [53.60] และพวกเจ้ายังคงหัวเราะ และยังไม่ร้องไห้

(61) [53.61] และพวกเจ้ายังคงหลงระเริงลืมตัว

(62) [53.62] ดังนั้น พวกเจ้าจงสุญูดต่ออัลลอฮฺเถิด และจงเคารพภักดีต่อพระองค์เถิด