85 - Al-Burooj ()

|

(1) [85.1] ขอสาบานด้วยชั้นฟ้าที่เกลื่อนกลาดด้วยดวงดาว

(2) [85.2] และด้วยวันที่ถูกสัญญาไว้

(3) [85.3] และด้วยผู้เป็นพยานและผู้ที่ถูกเป็นพยาน

(4) [85.4] บรรดาเจ้าของหลุมพรางถูกสาปแช่ง

(5) [85.5] ไฟที่เต็มไปด้วยเชื้อเพลิง

(6) [85.6] ขณะที่พวกเขานั่งอยู่ตรงหน้าไฟ

(7) [85.7] และพวกเขารู้เห็นเป็นพยานต่อสิ่งที่บรรดาลูกน้องกระทำกับบรรดาผู้ศรัทธา

(8) [85.8] และพวกเขามิได้แก้แค้นเขาเหล่านั้น เว้นแต่ว่าเขาเหล่านั้นศรัทธาต่ออัลลอฮฺผู้ทรงอำนาจผู้ทรงได้รับการสรรเสริญ

(9) [85.9] ผู้ซึ่งกรรมสิทธิ์แห่งชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินเป็นของพระองค์ และอัลลอฮฺนั้นทรงเป็นพยานต่อทุกสิ่งอย่าง

(10) [85.10] แท้จริงพวกที่ประหัตประหารบรรดาผู้ศรัทธาชายและบรรดาผู้ศรัทธาหญิง แล้วพวกเขามิได้สำนึกผิดกลับตัวนั้น พวกเขาจะได้รับการลงโทษแห่งนรกญะฮันนัม และพวกเขาจะได้รับการลงโทษแห่งการเผาไหม้

(11) [85.11] แท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาและประกอบความดีทั้งหลาย พวกเขาจะได้รับสวนสวรรค์หลากหลาย ณ เบื้องล่างของมันมีลำน้ำหลายสายไหลผ่าน นั่นคือชัยชนะอันใหญ่หลวง

(12) [85.12] แท้จริงการลงโทษอย่างรุนแรงแห่งพระเจ้านั้นแข็งกร้าวยิ่งนัก

(13) [85.13] แท้จริงพระองค์คือผู้ทรงให้บังเกิดครั้งแรก และทรงให้กลับฟื้นคืนชีพขึ้นอีก

(14) [85.14] และพระองค์คือผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงรักใคร่ปรานี

(15) [85.15] เจ้าของบัลลังก์อันรุ่งโรจน์

(16) [85.16] ผู้ทรงกระทำอย่างเด็ดขาดตามที่พระองค์ทรงประสงค์

(17) [85.17] ได้มีเรื่องราวของไพร่พลมายังเจ้าแล้วมิใช่หรือ

(18) [85.18] ของฟิรเอานฺและซะมูด

(19) [85.19] ยิ่งไปกว่านั้นบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธายังไม่ยอมเชื่อ (ความจริง)

(20) [85.20] และอัลลอฮฺทรงห้อมล้อมพวกเขาทุกด้าน

(21) [85.21] มิใช่เช่นนั้นดอก ที่พวกเขาไม่ยอมเชื่อถือคือกุรอานอันรุ่งโรจน์

(22) [85.22] อยู่ในแผ่นจารึกที่ถูกเก็บรักษาไว้