75 - Al-Qiyaama ()

|

(1) [75.1] ข้าขอสาบานต่อวันกิยามะฮฺ

(2) [75.2] และข้าขอสาบานต่อชีวิตที่ประณามตนเอง

(3) [75.3] มนุษย์คิดหรือว่า เราจะไม่รวบรวมกระดูกของเขากระนั้นหรือ

(4) [75.4] แน่นอนทีเดียว เราสามารถที่จะทำให้ปลายนิ้วมือของเขาอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์

(5) [75.5] แต่ว่ามนุษย์นั้นประสงค์ที่จะทำความชั่ว

(6) [75.6] เขาถามว่า เมื่อใดเล่าวันแห่งการฟื้นคืนชีพ (จะเกิดขึ้น)

(7) [75.7] แต่เมื่อสายตามืดมัว

(8) [75.8] และเมื่อดวงจันทร์ถูกบดบังอยู่ในความมืด

(9) [75.9] และเมื่อดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ถูกนำมารวมกัน

(10) [75.10] วันนั้นมนุษย์จะกล่าวขึ้นว่าไหนเล่าทางหนี

(11) [75.11] เปล่าเลย ไม่มีที่พึ่งพิงดอก

(12) [75.12] ในวันนั้น ยังพระเจ้าของเจ้าเท่านั้นคือที่พักอันสงบสุข

(13) [75.13] วันนั้นมนุษย์จะถูกแจ้งให้ทราบถึงสิ่งที่ได้กระทำไว้ล่วงหน้าและภายหลัง

(14) [75.14] เปล่าเลย มนุษย์นั้นเป็นพยานต่อตัวของเขาเอง

(15) [75.15] ถึงแม้ว่าเขาจะเสนอข้อแก้ตัวของเขาก็ตาม

(16) [75.16] เจ้าอย่ากระดิกลิ้นของเจ้าเนื่องด้วยอัลกุรอานเพื่อเจ้าจะรีบเร่งจดจำ

(17) [75.17] แท้จริง หน้าที่ของเราคือการรวบรวมอัลกุรอาน (ให้อยู่ในทรวงอกของเจ้า) และการอ่านเพื่อให้จดจำ

(18) [75.18] ดังนั้นเมื่อเราอ่านอัลกุรอาน เจ้าก็จงติดตามการอ่านนั้น

(19) [75.19] แล้วแท้จริงหน้าที่ของเราคือ การอธิบายอัลกุรอาน

(20) [75.20] เปล่าเลย! แต่ว่าพวกเจ้ารักการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้

(21) [75.21] และพวกเจ้าจะทิ้งปรโลก

(22) [75.22] ในวันนั้นหลาย ๆ ใบหน้าจะเบิกบาน

(23) [75.23] จ้องมองไปยังพระเจ้าของมัน

(24) [75.24] และในวันนั้นหลาย ๆ ใบหน้าจะเศร้าสลด

(25) [75.25] มันคิดว่าความหายนะอันใหญ่หลวงจะเกิดขึ้นแก่มัน

(26) [75.26] เปล่าเลย เมื่อวิญญาณขึ้นมาถึงคอหอย

(27) [75.27] และมีผู้กล่าวว่า ใครเล่าเป็นผู้ทำให้เขาฟื้นขึ้นเหมือนเดิม

(28) [75.28] และเขามั่นใจว่า แท้จริงเขาต้องจากไป

(29) [75.29] และขาข้างหนึ่งทับขาอีกข้างหนึ่ง (เพราะความกลัว)

(30) [75.30] วันนั้น จะมีการนำพาไปยังพระเจ้าของเจ้า

(31) [75.31] เพราะว่าเขาไม่เชื่อมั่น และไม่ละหมาด

(32) [75.32] แต่เขาปฏิเสธและผินหลังกลับ

(33) [75.33] แล้วเขาก็เดินอย่างองอาจไปหาพรรคพวกของเขาอย่างหยิ่งยะโส

(34) [75.34] ความวิบัติจงมีแด่เจ้าเถิด แล้วก็ความวิบัติจงมีแด่เจ้าเถิด

(35) [75.35] แล้วก็ความวิบัติจงมีแด่เจ้าเถิด แล้วก็ความวิบัติจงมีแด่เจ้าเถิด

(36) [75.36] มนุษย์คิดหรือว่า เขาจะถูกปล่อยไว้โดยไร้จุดหมายกระนั้นหรือ

(37) [75.37] เขามิได้เป็นน้ำกามหยดหนึ่งจากน้ำอสุจิที่ถูกพุ่งออกมากระนั้นหรือ

(38) [75.38] แล้วเขาได้เป็นก้อนเลือดก้อนหนึ่ง แล้วพระองค์ทรงบังเกิด แล้วก็ทรงทำให้ได้สัดส่วนสมบูรณ์

(39) [75.39] แล้วพระองค์ทรงทำให้เขาเป็นคู่ เป็นเพศชายและเพศหญิง

(40) [75.40] ดังนั้น พระองค์จะไม่สามารถที่จะให้คนตายมีชีวิตขึ้นมาอีกกระนั้นหรือ