87 - Al-A'laa ()

|

(1) [87.1] จงแซ่ซ้องสดุดี พระนามแห่งพระเจ้าของเจ้าผู้ทรงสูงสุดยิ่ง

(2) [87.2] ผู้ทรงสร้างแล้วทรงทำให้สมบูรณ์

(3) [87.3] และผู้ทรงกำหนดสภาวะแล้วทรงชี้แนะทาง

(4) [87.4] และผู้ทรงนำทุ่งหญ้าออกมา (ให้งอกเงยเป็นอาหารของปศุสัตว์)

(5) [87.5] แล้วทรงทำให้มันซังแห้งสีคล้ำมอซอ

(6) [87.6] เราจะสอนให้เจ้าอ่าน แล้วเจ้าจะไม่ลืม

(7) [87.7] เว้นแต่สิ่งที่อัลลอฮฺทรงประสงค์ แท้จริงพระองค์ทรงรอบรู้สิ่งที่เปิดเผยและสิ่งที่ซ่อนเร้น

(8) [87.8] และเราจะทำให้เป็นการง่ายดายแก่เจ้าซึ่งบัญญัติศาสนาอันง่ายดาย

(9) [87.9] ดังนั้นจงตักเตือนกันเถิด เพราะการตักเตือนกันนั้นจะยังคุณประโยชน์

(10) [87.10] ผู้ที่หวั่นกลัวจะได้รำลึก

(11) [87.11] และผู้ที่ชั่วช้ายิ่งจะหลีกเลี่ยงการตักเตือนนั้น

(12) [87.12] ซึ่งเขาจะเข้าไปเผาไหม้ในไฟกองใหญ่

(13) [87.13] แล้วเขาจะไม่ตายในนั้นและจะไม่เป็นด้วย

(14) [87.14] แน่นอนผู้ที่ขัดเกลาตนเอง ย่อมบรรลุความสำเร็จ

(15) [87.15] และเขารำลึกถึงพระนามแห่งพระเจ้าของเขา แล้วเขาทำละหมาด

(16) [87.16] หามิได้ แต่พวกเจ้าเลือกเอาการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ต่างหาก

(17) [87.17] ทั้ง ๆ ที่ปรโลกนั้นดีกว่าและจีรังกว่า

(18) [87.18] แท้จริง (ข้อตักเตือนสติ) นี้มีอยู่ในคัมภีร์ก่อน ๆ มาแล้ว

(19) [87.19] คือคัมภีร์ของอิบรอฮีมและมูซา