86 - At-Taariq ()

|

(1) [86.1] ขอสาบานด้วยชั้นฟ้า และ (ดวงดาว) ที่มาในเวลาค่ำคืน

(2) [86.2] และอะไรเล่าจะทำให้เจ้ารู้ได้ว่าสิ่งที่มาในเวลาค่ำคืนนั้นคืออะไร

(3) [86.3] คือดวงดาวที่ประกายแสง

(4) [86.4] ไม่มีชีวิตใด (อยู่โดยลำพัง) เว้นแต่มีผู้เฝ้ารักษามัน

(5) [86.5] ดังนั้นมนุษย์จงไตร่ตรองดูซิว่าเขาถูกบังเกิดมาจากอะไร

(6) [86.6] เขาถูกบังเกิดมาจากน้ำที่พุ่งออกมา

(7) [86.7] มันออกมาจากกระดูกสันหลัง (ของชาย) และกระดูกหน้าอก (ของหญิง)

(8) [86.8] แท้จริงพระองค์ทรงสามารถอย่างแน่นอนที่จะให้เขากลับมาอีก (คือฟื้นคืนชีพ)

(9) [86.9] วันที่สิ่งเร้นลับทั้งหลายจะถูกเปิดเผย

(10) [86.10] ดังนั้นเขาจะไม่มีพลังใด ๆ และไม่มีผู้ช่วยเหลือใด ๆ

(11) [86.11] ขอสาบานด้วยชั้นฟ้าที่หลั่งน้ำฝน

(12) [86.12] และแผ่นดินที่ปริออก (ให้เมล็ดพืชงอกเงย)

(13) [86.13] แท้จริงอัลกุรอานนั้น คือพระดำรัสที่จำแนก (ระหว่างความจริงกับความเท็จ)

(14) [86.14] และอัลกุรอานนั้นมิใช่เรื่องไร้สาระ

(15) [86.15] แท้จริงพวกเขากำลังวางแผนกันอยู่

(16) [86.16] และข้าก็วางแผนการอยู่

(17) [86.17] ดังนั้น เจ้า (มุฮัมมัด) จงผ่อนปรนให้บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเถิด ข้าก็จะผ่อนปรนให้แก่พวกเขาระยะหนึ่ง