78 - An-Naba ()

|

(1) [78.1] พวกเขาต่างถามกันถึงเรื่องอะไร

(2) [78.2] (ถาม) ถึงข่าวอันยิ่งใหญ่สำคัญ

(3) [78.3] ซึ่งเป็นข่าวที่พวกเขาขัดแย้งกันอยู่

(4) [78.4] เปล่าเลย พวกเขาจะได้รู้

(5) [78.5] แล้วก็เปล่าเลย พวกเขาจะได้รู้

(6) [78.6] เรามิได้ทำให้แผ่นดินเป็นพื้นราบดอกหรือ

(7) [78.7] และมิได้ให้เทือกเขาเป็นหลักตรึงไว้ดอกหรือ

(8) [78.8] และเราได้บังเกิดพวกเจ้าให้เป็นคู่ครองกัน

(9) [78.9] และเราได้ทำให้การนอนของพวกเจ้าเป็นการพักผ่อน

(10) [78.10] และเราได้ทำให้กลางคืนคล้ายเครื่องปกปิดร่างกาย

(11) [78.11] และเราได้ทำให้กลางวันเป็นที่แสวงหาเครื่องยังชีพ

(12) [78.12] และเราได้สร้างไว้เหนือพวกเจ้าสิ่งที่แข็งแรงทั้งเจ็ด (ชั้นฟ้า)

(13) [78.13] และเราได้ทำให้มีดวงประทีปหนึ่งมีแสงสว่างจ้า

(14) [78.14] และเราได้หลั่งน้ำลงมาอย่างมากมายจากเมฆฝน

(15) [78.15] เพื่อว่าเราจะให้งอกเงยด้วยน้ำนั้นซึ่งเมล็ดพืชและพืชผัก

(16) [78.16] และบรรดาเรือกสวนอันหนาแน่น

(17) [78.17] แท้จริงวันแห่งการตัดสินนั้นเป็นเวลาที่ถูกกำหนดไว้

(18) [78.18] วันที่แตรจะถูกเป่า แล้วพวกเจ้าก็จะมากันเป็นหมู่ ๆ

(19) [78.19] และชั้นฟ้าจะถูกเปิดออก แล้วก็จะมีประตูหลายบาน

(20) [78.20] และเทือกเขาจะถูกให้เคลื่อนออกไป แล้วก็กลายเป็นภาพลวง

(21) [78.21] แท้จริงนรกญะฮันนัมนั้นเป็นที่สอดส่อง

(22) [78.22] เป็นที่กลับไปสำหรับบรรดาผู้ละเมิด

(23) [78.23] พวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นเป็นเวลานาน

(24) [78.24] พวกเขาจะไม่ได้ลิ้มรสความเย็นและเครื่องดื่มใด ๆ ในนรกนั้น

(25) [78.25] นอกจากน้ำเดือดและน้ำเลือดน้ำหนองเท่านั้น

(26) [78.26] ทั้งนี้เป็นการตอบแทนอย่างคู่ควร

(27) [78.27] เพราะพวกเขามิได้หวังว่าจะมีการชำระสอบสวน

(28) [78.28] และพวกเขาปฏิเสธสัญญาณต่าง ๆ ของเราอย่างสิ้นเชิง

(29) [78.29] และทุก ๆ สิ่งนั้นเราได้จารึกมันไว้อย่างครบถ้วนในบันทึก

(30) [78.30] ดังนั้น พวกเจ้าจงลิ้มรส (การลงโทษ) เถิด เราจะไม่เพิ่มอันใดแก่พวกเจ้านอกจากการทรมานเท่านั้น

(31) [78.31] แท้จริงสำหรับบรรดาผู้ยำเกรงนั้นจะได้รับชัยชนะ

(32) [78.32] เรือกสวนหลากหลายและองุ่น

(33) [78.33] และบรรดาสาววัยรุ่นที่มีอายุคราวเดียวกัน

(34) [78.34] และแก้วที่มีเครื่องดื่มเต็มเปี่ยม

(35) [78.35] ในสวนสวรรค์นั้นพวกเขาจะไม่ได้ยินคำพูดไร้สาระและคำกล่าวเท็จ

(36) [78.36] ทั้งนี้เป็นการตอบแทนจากพระเจ้าของเจ้า เป็นการประทานให้อย่างพอเพียง

(37) [78.37] พระเจ้าแห่งชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดิน และสิ่งที่อยู่ในระหว่างทั้งสอง คือพระผู้ทรงกรุณาปรานี พวกเขาไม่มีอำนาจที่จะกล่าวคำพูดใด ๆ ต่อพระองค์

(38) [78.38] วันซึ่งญิบรีลและมลาอิกะฮฺจะยืนเป็นแถวเดียวกัน พวกเขาจะไม่พูด นอกจากผู้ที่พระผู้ทรงกรุณาปรานีทรงอนุญาตให้แก่เขา และเขาจะพูดแต่สิ่งที่ถูกต้องเท่านั้น

(39) [78.39] นั่นคือวันแห่งความจริง ดังนั้น ผู้ใดประสงค์ก็ให้เขายึดทางกลับไปสู่พระเจ้าของเขาเถิด

(40) [78.40] แท้จริงเราได้เตือนพวกเจ้าแล้วถึงการลงโทษอันใกล้ วันที่มนุษย์จะมองไปยังสิ่งที่สองมือของเขาได้ประกอบไว้ และผู้ปฏิเสธศรัทธาจะกล่าวว่า โอ้ ถ้าฉันเป็นฝุ่นดินเสียก็จะดี