74 - Al-Muddaththir ()

|

(1) [74.1] โอ้ผู้ห่มกายอยู่เอ๋ย

(2) [74.2] จงลุกขึ้น แล้วประกาศตักเตือน

(3) [74.3] และแด่พระเจ้าของเจ้า จงให้ความเกียงไกร (ต่อพระองค์)

(4) [74.4] และเสื้อผ้าของเจ้า จงทำให้สะอาด

(5) [74.5] และสิ่งสกปรกก็จงหลบหลีกให้ห่างเสีย

(6) [74.6] และอย่าทำคุณ เพื่อหวังการตอบแทนอันมากมาย

(7) [74.7] และเพื่อพระเจ้าของเจ้าเท่านั้นจงอดทน

(8) [74.8] ในที่สุด เมื่อเสียงเป่าถูกเป่าขึ้น

(9) [74.9] นั่นคือ วันนั้น วันแห่งความยากลำบาก

(10) [74.10] แก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา มิใช่เป็นเรื่องง่าย

(11) [74.11] จงปล่อยข้าไว้กับผู้ที่ข้าได้สร้างเขาไว้แต่ลำพังเถิด

(12) [74.12] และข้าได้ทำให้เขามีทรัพย์สมบัติอย่างล้นเหลือ

(13) [74.13] และลูกหลานอย่างพรั่งพร้อม

(14) [74.14] และข้าได้ทำให้เขาสุขสบายอย่างราบรื่น

(15) [74.15] แล้วเขายังโลภที่จะให้ข้าเพิ่มพูนแก่เขาอีก

(16) [74.16] เปล่าเลย เพราะว่าเขาเป็นผู้ดื้อรั้นต่อสัญญาณต่าง ๆ ของเรา

(17) [74.17] ในไม่ช้าข้าจะเพิ่มพูนความยากลำบากแก่เขา

(18) [74.18] แท้จริงเขาได้ใคร่ครวญและคาดคะเน

(19) [74.19] ดังนั้น เขาได้รับความหายนะ เขาจะคาดคะเนได้อย่างไร

(20) [74.20] แล้วเขาได้รับความหายนะ เขาจะคาดคะเนได้อย่างไร

(21) [74.21] แล้วเขาได้ตรึกตรอง

(22) [74.22] แล้วเขาทำหน้าบูดบึ้ง และทำหน้านิ่วคิ้วขมวด

(23) [74.23] แล้วเขาก็ผินหลังออกไป และหยิ่งผยอง

(24) [74.24] แล้วเขากล่าวว่า นี่มิใช่อื่นนอกจากเป็นมายากลที่สืบทอดกันมา

(25) [74.25] นี่มิใช่อื่นใดนอกจากเป็นคำพูดของปุถุชน

(26) [74.26] ในไม่ช้าข้าจะโยนเขาเข้าสู่กองไฟที่เผาไหม้

(27) [74.27] และอันใดเล่าทำให้เจ้ารู้ได้ว่า สิ่งที่เผาไหม้นั้นคืออะไร

(28) [74.28] มันจะไม่เหลืออะไรเลย และมันจะไม่ปล่อยผู้ใดให้คงเหลือไว้ (เช่นกัน)

(29) [74.29] มันจะเผาไหม้ผิวหนังจนเกรียมดำ

(30) [74.30] เหนือมันมีมลาอิกะฮฺสิบเก้าท่าน

(31) [74.31] และเรามิได้แต่งตั้งผู้ใดเป็นยามเฝ้าประตูนรก นอกจากมลาอิกะฮฺเท่านั้น และเรามิได้กำหนดจำนวนของพวกเขาไว้ เว้นแต่เพื่อเป็นการทดสอบแก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา เพื่อบรรดาอะฮฺลุลกิตาบจะได้เชื่อมั่น และบรรดาผู้ศรัทธาจะได้เพิ่มพูนการศรัทธา และบรรดาอะฮฺลุลกิตาบรวมทั้งบรรดาผู้ศรัทธาจะไม่ต้องสงสัย และเพื่อบรรดาผู้ในหัวใจของพวกเขามีโรค อีกทั้งบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะกล่าวว่า อัลลอฮฺทรงประสงค์อะไรด้วยอุปมานี้ เช่นนั้นแหละอัลลอฮฺจะทรงให้หลงทางผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ และจะทรงชี้แนะทางแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และไม่มีผู้ใดรู้จำนวนไพร่พลของพระเจ้าของเจ้า นอกจากพระองค์ และนี่มิใช่อื่นใด นอกจากเป็นข้อตักเตือนแก่มนุษย์

(32) [74.32] เปล่าเลย ขอสาบานด้วยดวงจันทร์

(33) [74.33] ขอสาบานด้วยกลางคืนเมื่อมันคล้อยไป

(34) [74.34] ขอสาบานด้วยยามเช้าเมื่อมันทอแสง

(35) [74.35] แท้จริงนรกนั้นแน่นอนเป็นหนึ่งในความหายนะอันใหญ่หลวง

(36) [74.36] เพื่อเป็นการเตือนสำทับแก่มนุษย์

(37) [74.37] สำหรับผู้ที่ประสงค์ในหมู่พวกเจ้าจะรุดหน้า (ไปสู่ความดี) หรือจะรั้งท้าย (เพื่อกระทำความชั่ว)

(38) [74.38] แต่ละชีวิตย่อมถูกค้ำประกันกับสิ่งที่มันขวนขวายไป

(39) [74.39] ยกเว้นบรรดาผู้อยู่เบื้องขวา

(40) [74.40] อยู่ในสวนสวรรค์หลากหลาย พวกเขาจะไต่ถามซึ่งกันและกัน

(41) [74.41] เกี่ยวกับพวกที่กระทำความผิด

(42) [74.42] อะไรที่นำพวกท่านเข้าสู่กองไฟที่เผาไหม้

(43) [74.43] พวกเขากล่าวว่า เรามิได้อยู่ในหมู่ผู้ทำละหมาด

(44) [74.44] เรามิได้ให้อาหารแก่บรรดาผู้ขัดสน

(45) [74.45] และพวกเราเคยมั่วสุมอยู่กับพวกที่มั่วสุม

(46) [74.46] และเราเคยปฏิเสธวันแห่งการตอบแทน

(47) [74.47] จนกระทั่งความตายได้มาเยือนเรา

(48) [74.48] ดังนั้นการชะฟาอะฮฺของบรรดาผู้มีชะฟาอะฮฺจะไม่เกิดประโยชน์อันใดแก่พวกเขา

(49) [74.49] ดังนั้นเกิดอะไรขึ้นแก่พวกเขา โดยที่พวกเขาผินหลังออกห่างจากการเตือนสติ

(50) [74.50] ประหนึ่งว่าพวกเขาเป็นลาเปรียวที่ตื่นตระหนก

(51) [74.51] หนีจากเสือสิงห์

(52) [74.52] แท้จริงแล้วทุกคนในหมู่พวกเขาต้องการที่จะมีแผ่นกระดาษกางแผ่ยื่นมาให้แก่เขา

(53) [74.53] ไม่เลยทีเดียว ทว่า พวกเขาไม่เกรงกลัววันปรโลกต่างหาก

(54) [74.54] เปล่ามิได้ แท้จริงนั่นคือข้อเตือนสติ

(55) [74.55] ฉะนั้นผู้ใดประสงค์เขาก็จะจดจำรำลึกไว้

(56) [74.56] และพวกเขาจะไม่จดจำรำลึกได้ เว้นแต่อัลลอฮฺจะทรงประสงค์ พระองค์เท่านั้นคือพระเจ้าแห่งการยำเกรง และพระเจ้าแห่งการให้อภัย