69 - Al-Haaqqa ()

|

(1) [69.1] สิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน (วันกิยามะฮฺ)

(2) [69.2] สิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนั้นคืออะไร

(3) [69.3] และอันใดเล่าทำให้เจ้ารู้ได้ว่า สิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนั้นคืออะไร

(4) [69.4] พวกซะมูดและพวกอ๊าดได้ปฏิเสธวันกิยามะฮฺ

(5) [69.5] ส่วนพวกซะมูด ถูกทำลายด้วยเสียงกัมปนาทที่น่ากลัว

(6) [69.6] ส่วนพวกอ๊าดถูกทำลายด้วยลมพายุที่หนาวเหน็บ และเสียงดังก้อง

(7) [69.7] พระองค์ทรงให้อภัยนั้นเกิดขึ้นแก่พวกเขา เจ็ดคืนกับแปดวันต่อเนื่องกัน แล้วเจ้าจะเห็นหมู่ชนนั้นนอนตายอยู่เช่นนั้น ประหนึ่งต้นอินทผลัมที่กลางล้มระเนระนาด

(8) [69.8] แล้วเจ้าเห็นอะไรบ้างหลงเหลือสำหรับพวกเขา

(9) [69.9] ฟิรเอาน์และพวกก่อนหน้าเขา และพวกมุอฺตะฟิกาต (เมืองของพวกลูฏซึ่งถูกพลิกแผ่นดิน) ได้กระทำความผิด

(10) [69.10] พวกเขาได้ฝ่าฝืนต่อรอซูลแห่งพระเจ้าของพวกเขา ดังนั้นพระองค์จึงทรงลงโทษพวกเขาอย่างหนัก

(11) [69.11] เมื่อน้ำท่วมสูงขึ้น แท้จริงเราได้บรรทุกพวกเจ้าไว้ในเรือของนูหฺ

(12) [69.12] เพื่อเราจักได้ทำให้มันเป็นเครื่องเตือนสติแก่พวกเจ้า และหูที่สำเหนียกจะได้จดจำมันไว้อย่างแม่นยำ

(13) [69.13] ครั้นเมื่อเสียงเป่าครั้งแรกถูกเป่าขึ้นโดยสังข์ (เป็นสัญญาณแจ้งให้ทราบถึงวันกิยามะฮฺ)

(14) [69.14] แผ่นดินและเทือกเขาจะถูกยกขึ้น แล้วมันทั้งสองจะถูกกระแทกกันแตกกระจายเป็นผุยผง

(15) [69.15] ในวันนั้นวันกิยามะฮฺก็จะเกิดขึ้น

(16) [69.16] และชั้นฟ้าก็จะแยกออก แล้วมันก็จะอ่อนกำลังลงอย่างไม่เป็นระเบียบในวันนั้น

(17) [69.17] และมะลักก็จะปรากฏอยู่บนเวหา และ (มลาอิกะฮฺ) จำนวนแปดท่านจะทูนบังลังก์แห่งพระเจ้าของเจ้าไว้เบื้องบนพวกเขาในวันนั้น

(18) [69.18] วันนั้นพวกเจ้าจะถูกนำมาอยู่ต่อหน้าพระองค์ ไม่มีความลับอันใดจะถูกปิดบังแก่พวกเจ้า

(19) [69.19] ส่วนผู้ที่บันทึกของเขาถูกนำมายื่นให้ทางเบื้องขวาของเขา เขาจะกล่าวว่า มาอ่านบันทึกของฉันซิ

(20) [69.20] ความจริงฉันนึกทีเดียวว่าฉันจะได้พบบัญชีของฉัน

(21) [69.21] แล้วเขาจะมีความเป็นอยู่อย่างสุขสำราญ

(22) [69.22] ในสวนสวรรค์อันสูงส่ง

(23) [69.23] การเด็ดผลไม้ของมันอยู่แค่เอื้อมมือ

(24) [69.24] พวกเจ้าจงกิน จงดื่ม อย่างเกษมสำราญ เพราะสิ่งที่พวกเจ้าได้ปฏิบัติไว้ในวันเวลาที่ได้ผ่านมา

(25) [69.25] ส่วนผู้ที่บันทึกของเขาถูกนำมายื่นให้ทางเบื้องซ้ายของเขา เขาจะกล่าวว่า ฉันภาวนาที่จะไม่ให้บันทึกของฉันถูกนำมายื่น

(26) [69.26] และไม่รู้เสียเลยว่าบัญชีของฉันจะเป็นเช่นใด

(27) [69.27] โอ้ หากว่าความตายได้เกิดขึ้นเสียก็จะดี

(28) [69.28] ทรัพย์สมบัติของฉันไม่ได้คุ้มกันแก่ฉันเลย

(29) [69.29] อำนาจของฉันก็ได้สูญสิ้นไปจากฉันแล้ว

(30) [69.30] (จะมีคำบัญชาแก่มลาอิกะฮฺว่า) จงนำเขาไป แล้วจำตรวนเสีย

(31) [69.31] แล้วโยนเขาเข้ากองไฟนรก

(32) [69.32] แล้วล่ามโซ่เขา ซึ่งความยาวของมันเจ็ดสิบศอก

(33) [69.33] แท้จริงเขามิได้ศรัทธา ต่ออัลลอฮฺผู้ยิ่งใหญ่

(34) [69.34] และเขามิได้ส่งเสริมให้อาหารแก่คนขัดสน

(35) [69.35] ดังนั้น วันนี้เขาจะไม่มีมิตรสนิท ณ ที่นี้

(36) [69.36] และไม่มีอาหารอย่างใด นอกจากน้ำหนองที่ไหลมาจากแผลของชาวนรก

(37) [69.37] ไม่มีผู้ใดกินมัน นอกจากบรรดาผู้กระทำความผิด

(38) [69.38] เปล่าเลย ข้าขอสาบานต่อสิ่งที่พวกเจ้ามองเห็น

(39) [69.39] และสิ่งที่พวกเจ้ามองไม่เห็น

(40) [69.40] แท้จริงอัลกุรอานนั้นคือคำกล่าวของรอซูลผู้ทรงเกียรติ

(41) [69.41] และมิใช่คำกล่าวของนักกวี ส่วนน้อยเท่านั้นที่พวกเจ้าศรัทธา

(42) [69.42] และไม่ใช่คำกล่าวของนักพยากรณ์ส่วนน้อยเท่านั้นที่พวกเจ้าใคร่ครวญ

(43) [69.43] เป็นการประทานมาจากพระเจ้าแห่งสากลโลก

(44) [69.44] และหากเขา (มุฮัมมัด) เสกสรรกล่าวคำเท็จบางคำแก่เราแล้ว

(45) [69.45] เราก็จะจับเขาด้วยความมั่นคง

(46) [69.46] แล้วเราก็จะตัดเส้นชีวิตให้ขาดไปจากเขา

(47) [69.47] ดังนั้นจะไม่มีผู้ใดในหมู่พวกเจ้าเป็นผู้คุ้มกันเขาได้

(48) [69.48] และแท้จริงอัลกุรอานนั้นเป็นข้อเตือนสติแก่บรรดาผู้ยำเกรง

(49) [69.49] และแท้จริงเรารู้อย่างแน่นอนว่ามีบรรดาผู้ปฏิเสธอัลกุรอานในหมู่พวกเจ้า

(50) [69.50] และแท้จริงอัลกุรอานนั้น เป็นการเศร้าโศกเสียใจแก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา

(51) [69.51] และแท้จริงอัลกุรอานนั้นคือความจริงอันเที่ยงแท้แน่นอน

(52) [69.52] ดังนั้นเจ้าจงให้ความบริสุทธิ์ด้วยพระนามแห่งพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่