80 - Abasa ()

|

(1) [80.1] เขา (มุฮัมมัด) ทำหน้าบึ้ง และผินหน้าไปทางอื่น

(2) [80.2] เพราะชายตาบอดมาหาเขา

(3) [80.3] และอะไรเล่าที่จะให้เจ้ารู้ หวังว่าเขาจะมาเพื่อซักฟอกจิตใจก็ได้

(4) [80.4] หรือเพื่อรับคำตักเตือน เพื่อที่คำตักเตือนนั้นจะเป็นประโยชน์แก่เขา

(5) [80.5] ส่วนผู้ที่พอเพียงแล้ว

(6) [80.6] เจ้ากลับต้อนรับขับสู้

(7) [80.7] และไม่ใช่หน้าที่ของเจ้า การที่เขาไม่ซักฟอก

(8) [80.8] และส่วนผู้ที่มาหาเจ้าด้วยความพยายาม

(9) [80.9] และเขามีความกลัวเกรง

(10) [80.10] เจ้ากลับเมินเฉย

(11) [80.11] มิใช่เช่นนั้น แท้จริงมันเป็นข้อเตือนใจ

(12) [80.12] ดังนั้นผู้ใดประสงค์ก็ให้รำลึกถึงข้อเตือนใจนั้น

(13) [80.13] ซึ่งมีอยู่ในคัมภีร์อันทรงเกียรติ

(14) [80.14] ที่ได้รับการเทิดทูน ได้รับความบริสุทธิ์

(15) [80.15] ด้วยมือของมลาอิกะฮฺ

(16) [80.16] ผู้ทรงเกียรติ ทรงคุณธรรม

(17) [80.17] มนุษย์นั้นถูกสังหารเสียก็ดี เขาช่างเนรคุณเสียนี่กระไร

(18) [80.18] จากสิ่งใดเล่าพระองค์ทรงบังเกิดเขามา

(19) [80.19] จากเชื้ออสุจิหยดหนึ่ง พระองค์ทรงบังเกิดเขา แล้วก็กำหนดสภาวะแก่เขา

(20) [80.20] แล้วพระองค์ก็ทรงแผ้วทางให้สะดวกแก่เขา

(21) [80.21] ต่อมาพระองค์ให้เขาตายไป แล้วให้เขาลงหลุม

(22) [80.22] ครั้นเมื่อพระองค์ทรงประสงค์ ก็ทรงให้เขาฟื้นคืนชีพ

(23) [80.23] มิใช่เช่นนั้น เขามิได้ปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์ทรงใช้เขา

(24) [80.24] มนุษย์จงพิจารณาดูอาหารของเขาซิ

(25) [80.25] เราได้หลั่งน้ำฝนลงมามากมายอย่างไร

(26) [80.26] แล้วเราได้แยกแผ่นดินออกไป

(27) [80.27] และเราได้ให้เมล็ดพืชงอกเงยขึ้นจากในแผ่นดิน

(28) [80.28] และองุ่นและพืชผัก

(29) [80.29] และมะกอกและอินทผลัม

(30) [80.30] และเรือกสวนที่หนาทึบ

(31) [80.31] และผลไม้และทุ่งหญ้า

(32) [80.32] ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่พวกเจ้าและสัตว์เลี้ยงของพวกเจ้า

(33) [80.33] ครั้นเมื่อเสียงกัมปนาทมาถึง

(34) [80.34] วันที่ผู้คนจะหนีจากพี่น้องของเขา

(35) [80.35] และจากแม่ของเขา และพ่อของเขา

(36) [80.36] และจากภริยาของเขา และลูก ๆ ของเขา

(37) [80.37] สำหรับแต่ละคนในหมู่พวกเขาในวันนั้น มีภาระพอตัวแก่เขาอยู่แล้ว

(38) [80.38] หลายใบหน้าในวันนั้นแจ่มใส

(39) [80.39] หัวเราะดีใจร่าเริง

(40) [80.40] และหลายใบหน้าในวันนั้นมีฝุ่นจับ

(41) [80.41] ความหม่นหมองจะปกคลุมบนใบหน้านั้น

(42) [80.42] ชนเหล่านั้นคือพวกปฏิเสธศรัทธาพวกประพฤติชั่ว