89 - Al-Fajr ()

|

(1) [89.1] ขอสาบานด้วยยามรุ่งอรุณ

(2) [89.2] และด้วยค่ำคืนทั้งสิบ

(3) [89.3] และด้วยสิ่งที่เป็นคู่ และที่เป็นคี่

(4) [89.4] และด้วยเวลากลางคืนเมื่อมันโคจรไป

(5) [89.5] ในดังกล่าวนั้นเป็นการสาบาน สำหรับผู้ที่มีปัญญามิใช่หรือ

(6) [89.6] เจ้าไม่เห็นดอกหรือว่า พระเจ้าของเจ้ากระทำต่อพวกอ๊าดอย่างไร

(7) [89.7] (แห่ง) อิร็อม พวกมีเสาหินสูงตะหง่าน

(8) [89.8] ซึ่งเยี่ยงนั้นมิได้ถูกสร้างตามหัวเมืองต่าง ๆ

(9) [89.9] และพวกซะมูดผู้สกัดหิน ณ หุบเขา

(10) [89.10] และฟิรเอานฺ เจ้าแห่งตรึงเสาเต็นท์

(11) [89.11] บรรดาผู้ละเมิดเหล่านั้นตามหัวเมืองต่าง ๆ

(12) [89.12] แล้วก่อความเสียหายอย่างมากมายในหัวเมืองเหล่านั้น

(13) [89.13] ดังนั้นพระเจ้าของเจ้าจึงกระหน่ำการลงโทษนานาชนิดบนพวกเขา

(14) [89.14] แท้จริงพระเจ้าของเจ้านั้นทรงเฝ้าดูอย่างแน่นอน

(15) [89.15] ส่วนมนุษย์นั้น เมื่อพระเจ้าของเขาทรงทดสอบเขา โดยทรงให้เกียรติเขาและทรงโปรดปรานเขา เขาก็จะกล่าวว่าพระเจ้าของฉันทรงยกย่องฉัน

(16) [89.16] แต่ครั้งเมื่อพระองค์ทรงทดสอบเขา ทรงให้การครองชีพของเขาเป็นที่คับแคบแก่เขา เขาก็จะกล่าวว่า พระเจ้าของฉันทรงเหยียดหยามฉัน

(17) [89.17] มิใช่เช่นนั้นดอก แต่ว่าพวกเจ้ามิได้ให้เกียรติแก่เด็กกำพร้าต่างหาก

(18) [89.18] และพวกเจ้ามิได้ส่งเสริมกันในการให้อาหารแก่คนยากจนขัดสน

(19) [89.19] และพวกเจ้ากินมรดกกันอย่างหมดเกลี้ยง

(20) [89.20] และพวกเจ้ารักสมบัติกันอย่างมากมาย

(21) [89.21] หามิได้ เมื่อแผ่นดินถูกทำให้สั่นสะเทือนเป็นผุยผง

(22) [89.22] และพระเจ้าของเจ้าเสด็จมาพร้อมทั้งมะลาอิกะฮฺด้วยเป็นแถว ๆ

(23) [89.23] และวันนั้นนรกญะฮันนัมจะถูกนำมาให้ปรากฏ ในวันนั้นมนุษย์จะรำลึกขึ้นมาได้แต่การรำลึกนั้นจะมีผลแก่เขาได้อย่างไร

(24) [89.24] เขาจะกล่าวว่า โอ้ ถ้าฉันได้ทำความดีไว้ล่วงหน้าสำหรับชีวิตของฉัน

(25) [89.25] แล้วในวันนั้นไม่มีผู้ใดลงโทษเช่นการลงโทษของพระองค์

(26) [89.26] และไม่มีผู้ใดผูกมัดเช่นการผูกมัดของพระองค์

(27) [89.27] โอ้ชีวิตที่สงบแน่นเอ๋ย

(28) [89.28] จงกลับมายังพระเจ้าของเจ้าด้วยความยินดีและเป็นที่ปิติเถิด

(29) [89.29] แล้วจงเข้ามาอยู่ในหมู่ปวงบ่าวของข้าเถิด

(30) [89.30] และจงเข้ามาอยู่ในสวนสวรรค์ของข้าเถิด