111 - Al-Masad ()

|

(1) [111.1] มือทั้งสองของอะบีละฮับจงพินาศ และเขาก็พินาศแล้ว

(2) [111.2] ทรัพย์สมบัติของเขาและสิ่งที่เขาได้ขวนขวายเอาไว้นั้นมิได้อำนวยประโยชน์แก่เขาเลย

(3) [111.3] เขาจะเข้าไปเผาไหม้ในนรกที่มีไฟลุกโชน

(4) [111.4] ทั้งภริยาของเขาด้วย นางเป็นผู้แบกฟืน

(5) [111.5] ที่คอของนางมีเชือกถักด้วยใยอินทผลัม