70 - Al-Ma'aarij ()

|

(1) [70.1] มีคนหนึ่งได้ขอการลงโทษที่จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

(2) [70.2] สำหรับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นไม่มีผู้ปัดป้องใด ๆ ให้พ้นจาการลงโทษไปได้

(3) [70.3] (การลงโทษนั้น) มาจากอัลลอฮฺ ผู้เป็นเจ้าของแห่งทางขึ้นสู่เบื้องสูง

(4) [70.4] มลาอิกะฮฺและอัรรูหฺ (ญิบรีล) จะขึ้นไปหาพระองค์ในวันหนึ่งซึ่งกำหนดของมันเท่ากับห้าหมื่นปี (ของโลกดุนยานี้)

(5) [70.5] ดังนั้นเจ้าจงอดทนด้วยความอดทนที่ดีงามเถิด

(6) [70.6] แท้จริงพวกเขา (มุชริกีน) มองเห็นการลงโทษว่าเป็นเรื่องห่างไกล

(7) [70.7] แต่ว่าเราเห็นมัน (การลงโทษ) นั้นเป็นเรื่องใกล้

(8) [70.8] วันที่ท้องฟ้าจะเป็นเช่นทองแดงที่หลอมละลาย

(9) [70.9] และบรรดาภูเขาจะเป็นเช่นขนสัตว์ที่ปลิวว่อน

(10) [70.10] และมิตรสหายจะไม่ถามถึงกัน

(11) [70.11] ถึงแม้ว่าพวกเขาจะประสานสายตาซึ่งกันและกันก็ตาม ผู้ประพฤติชั่วก็ใคร่จะไถ่ตน ให้พ้นจากการลงโทษของอัลลอฮฺในวันนั้นด้วยบุตรหลานของเขา

(12) [70.12] และด้วยภริยาของเขา และด้วยพี่น้องของเขา

(13) [70.13] และด้วยญาติพี่น้องของเขา ซึ่งได้ให้ที่พักอาศัยแก่เขา

(14) [70.14] และด้วยผู้ที่อยู่ในแผ่นดินทั้งมวล เพื่อที่จะให้เขารอดพ้นจากการลงโทษ

(15) [70.15] ไม่เลยทีเดียว แท้จริงมันเป็นไฟนรกที่ลุกโชน

(16) [70.16] หนังศีรษะถูกลอกออก (เพราะความร้อนของไฟนรก)

(17) [70.17] มันจะเรียกผู้ที่ผินหลัง และหันห่างจากความจริง

(18) [70.18] และสะสมทรัพย์สินและปิดบังไว้

(19) [70.19] แท้จริงมนุษย์นั้นถูกบังเกิดมาเป็นคนหวั่นไหว

(20) [70.20] เมื่อความทุกข์ยากประสบแก่เขา ก็ตีโพยตีพายกลัดกลุ้ม

(21) [70.21] และเมื่อคุณความดีประสบแก่เขา ก็หวงแหน

(22) [70.22] นอกจากบรรดาผู้กระทำละหมาด

(23) [70.23] บรรดาผู้ที่ดำรงมั่นอยู่ในการทำละหมาดของพวกเขาเป็นประจำ

(24) [70.24] และบรรดาผู้ที่ในทรัพย์สินของพวกเขามีส่วนที่ถูกกำหนดไว้

(25) [70.25] สำหรับผู้ที่เอ่ยขอและผู้ที่ไม่เอ่ยขอ

(26) [70.26] และบรรดาผู้ที่เชื่อมั่นต่อวันแห่งการตอบแทน (วันกิยามะฮฺ)

(27) [70.27] และบรรดาผู้ที่มีความหวาดหวั่นต่อการลงโทษแห่งพระเจ้าของพวกเขา

(28) [70.28] แท้จริงการลงโทษแห่งพระเจ้าของพวกเขาไม่เป็นที่ปลอดภัย

(29) [70.29] และบรรดาผู้ที่ระวังรักษาทวารของพวกเขา

(30) [70.30] นอกจากแก่คู่ครองของพวกเขา หรือที่มือขวาของพวกเขาครอบครองในลักษณะเช่นนั้นพวกเขาจะไม่เป็นผู้ที่ถูกตำหนิ

(31) [70.31] ดังนั้นผู้ใดล่วงละเมิดนอกเหนือไปจากนั้น ชนเหล่านั้นพวกเขาเป็นผู้ละเมิด

(32) [70.32] และบรรดาผู้ที่ระวังรักษาสิ่งที่ได้รับมอบหมาย (อะมานะฮ์) ของพวกเขาและคำมั่นสัญญาของพวกเขา

(33) [70.33] และบรรดาผู้ที่ดำรงมั่นต่อการเป็นพยานของพวกเขา

(34) [70.34] และบรรดาผู้ที่ดำรงรักษาในการละหมาดของพวกเขา

(35) [70.35] ชนเหล่านั้นจะอยู่ในสวนสวรรค์อันหลากหลายเป็นผู้ได้รับเกียรติ

(36) [70.36] มีอะไรเกิดขึ้นแก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาที่วิ่งกระหืดกระหอบมายังเจ้า (มุฮัมมัด)

(37) [70.37] พวกเขานั่งเป็นกลุ่ม ๆ ทางขวาหรือทางซ้ายของเจ้า

(38) [70.38] แต่ละคนในหมู่พวกเขาต่างก็อยากจะเข้าไปอยู่ในสวนสวรรค์อันสุขสำราญกระนั้นหรือ

(39) [70.39] ไม่เลยทีเดียว แท้จริงเราได้สร้างพวกเขาจากสิ่งที่พวกเขารู้กันดี

(40) [70.40] ข้าขอสาบานต่อพระเจ้าแห่งบรรดาทิศตะวันออก และบรรดาทิศตะวันตกว่า แท้จริงเรา (อัลลอฮฺ) เป็นผู้เดชานุภาพอย่างแน่นอน

(41) [70.41] ต่อการที่เราจะเปลี่ยนตัวแทนซึ่งดีกว่าพวกเขาและเราจะไม่เป็นผู้หมดความสามารถ

(42) [70.42] ดังนั้น เจ้าจงปล่อยพวกเขาให้มั่วสุมและหลงระเริง จนกว่าพวกเขาจะได้พบกับวัน (กิยามะฮฺ) ของพวกเขา ซึ่งพวกเขาถูกสัญญาไว้

(43) [70.43] วันที่พวกเขาจะออกมาจากหลุมฝังศพอย่างรีบเร่งคล้ายกับพวกเขาวิ่งกรูไปยังเจว็ดของพวกเขา

(44) [70.44] สายตาของพวกเขาละห้อยเศร้าสลด ความอัปยศปกคลุมพวกเขา นั่นคือวันที่พวกเขาถูกสัญญาไว้