95 - At-Tin ()

|

(1) [95.1] ขอสาบานด้วยต้นมะเดื่อและต้นมะกอก

(2) [95.2] และด้วยภูเขาฎูรซีนาย

(3) [95.3] และด้วยเมืองนี้ที่ปลอดภัย

(4) [95.4] โดยแน่นอนเราได้บังเกิดมนุษย์มาในรูปแบบที่สวยงามยิ่ง

(5) [95.5] แล้วเราได้ให้เขากลับสู่สภาพที่ตกต่ำ ที่ตกต่ำยิ่ง

(6) [95.6] นอกจากบรรดาผู้ศรัทธาและประกอบสิ่งดีงามทั้งหลาย โดยที่สำหรับพวกเขาจะได้รับรางวัลอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

(7) [95.7] ดังนั้นอะไรเล่าที่ทำให้เขาปฏิเสธเจ้าในภายหลังเกี่ยวกับการตอบแทน

(8) [95.8] มิใช่อัลลอฮฺดอกหรือ เป็นผู้ตัดสินที่ดีเยี่ยมในหมู่ผู้ตัดสินทั้งหลาย