موضوع بندی علمی

 • فارسی

  JPG

  نویسنده : صلاح البدیر

  این رساله‌ای مختصر در مورد مسائل توحید و اصول دین و برخی مطالب مربوط به آن‌هاست که آموختن و باور به این موارد بر انسان واجب است، و این مسائل از کتاب‌های عقاید پیشوایان چهارگانه گرفته شده است: یعنی از کتاب‌های امام ابوحنیفه، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل و پیروان آنان رحمهم الله و کسانی که بر اعتقاد اهل سنّت و جماعت بودند و از آن منحرف نشدند.

 • فارسی

  PDF

  این کتاب از تألیفات شیخ الاسلام احمد بن عبدالحلیم رحمه‌الله است که در واقع شاهکاری در زمینه شناخت اولیای واقعی الهی و شیطان صفتانی است که خود را به ظاهر به حیث ولی معرفی کرده و جز شیطانی و انحراف در ذات‌شان چیز دیگری یافت نمی‌شود. خوانندگان محترم با استفاده از این کتاب که رهنمودی حقیقی در پرتو کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم است، می‌توانند شناخت کاملی از اوصاف مصلحان واقعی کسب کرده و علائم و نشان‌های شیطان صفتان نیز برای‌شان واضح و مبرهن خواهد شد.

 • فارسی

  PDF

  اثر مختصری است که اهمیت و ارزش پیروی از سَلَف صالح را خاطرنشان می‌سازد. یکی از شبهاتی که امروزه دامنگیرِ بسیاری از جوامع دیندار گشته است، عدم انطباق شیوه دینداری صحابه حضرت رسول ـ صلی الله علیه وسلم ـ با شرایط دنیای امروز است. نویسنده در این نوشتار کوتاه، نشان می‌دهد که فهم مسلمانان سلف از دین و متون قرآن و حدیث تا چه حد در درک درست ما از اسلام و احکامش تأثیرگذار است. وی با بهره‌گیری از آیات قرآن و روایات مختلف، شأن و جایگاه یاران پیامبر را یادآور می‌گردد و ثابت می‌کند که راه نجات و رستگاری، همانا پیروی از آموزه‌های نبوی، اعتماد بر فهم و درک سَلَف صالح از دین و پذیرش آن به عنوان معیار استدلالهای فقهی و شرعی است.

 • فارسی

  PDF

  اهمیت برداشتِ دینی سَلَف صالح را از قرآن و سنت تبیین می‌کند و تأثیر را در دینداريِ مسلمانان امروز توضیح می‌دهد. یکی از مهم‌ترین اصول علمی برای فهم متون شرعی و بررسی آن، بهره‌گیری از فهمِ سلف صالح درباره نصوص است؛ زیرا درستيِ فهم نصوص شرعی، پایه اساسی در درست بودن استدلال دینی و فقهی می‌باشد و شخص نمی‌تواند هدف الله و رسولش را بفهمد مگر آنکه فهمش از رهنمودهای قرآن و سنت، مطابق با فهم سلفِ صالح باشد. با توجه به اهمیت این موضوع، نویسنده در کتاب حاضر، ابتدا رابطه فهم را با علم و فقه و تفسیر شرح می‌دهد و سپس نشان می‌دهد که در طول تاریخ اسلام، علمای دینی چگونه میراثِ دینی سلف صالح را در کتابهای خود جمع‌آوری کرده‌اند. وی در بخش پایانی کتاب دلایلی را ذکر می‌کند که بیانگر حجيّت فهم سلف صالح است. وی همچنین آثار و نتایج مبارکِ پیروی از شیوه دینداری را شرح می‌دهد.

 • فارسی

  PDF

  اثری خواندنی است که اعتقادات سَلَفيّت را در قالب پرسش و پاسخ توضیح می‌دهد و به اعتراضات و اتهامات مخالفان پاسخ می‌گوید. نویسنده در این کتاب، با بهره‌گیری از آیات قرآن کریم، احادیث نبوی ـ صلی الله علیه وسلم ـ و سخنان علمای جهان اسلام، ثابت می‌کند که صحیح‌ترین شیوه دینداری و اصیل‌ترین اعتقاد دینی، مربوط به دوران صدر اسلام و تأثیرگرفته از آموزه‌های رسول الله و صحابه پاک ایشان است. وی در خلال مطالب کتاب می‌کوشد تا به اتهاماتی که مخالفان این رویکرد نسبت به آن وارد کرده‌اند جواب دهد و نادرستيِ دیدگاههای روشنفکرانه را نشان دهد. این اثر، برای دعوتگران و افرادی که می‌خواهند با عقاید صحیح اسلامی شوند و دلایل قرآنی و منطقيِ اعتقاداتشان را بدانند مرجع مناسبی است.

 • فارسی

  PDF

  نویسنده در بخش نخست را به توضیح درباره ویژگیهای نظريِ سَلَفيَّت اختصاص داده است و در بخش دوم، بارزترین مبانی فکری و عملی این تفکر را در عصر حاضر تبیین می‌کند. نویسنده ثابت می‌کند که صحیح‌ترین شیوه دینداری و اصیل‌ترین اعتقاد دینی، مربوط به دوران صدر اسلام و تأثیر گرفته از آموزه‌های رسول الله و صحابه پاک ایشان است.

 • فارسی

  PDF

  اصول عقیدتی رویکرد «سلفيّت» را بیان می‌کند و دیدگاههای مخالفان این رویکرد را نقد و بررسی می‌نماید. برخی از مذاهب اسلامی، رویکرد کلامی و عقیدتی سلفيّت را درباره ی حُجّیت حدیث و مفهوم اسماء و صفات نمی‌پذیرند و پیروان این رویکرد را به تحجّر و تعصب دینی متهم می‌کنند. نویسنده فاضل این کتاب می‌کوشد تا با استفاده از اصول عقلی و منطقی و بهره‌گیری از آیات قرآن و احادیث نبوی ـ صلی الله علیه وسلم ـ به منتقدان پاسخ می‌گوید. وی بحث را با تعریف اصطلاح «سَلَف» آغاز می‌کند و نشان می‌دهد که بنا بر اصول اسلامی، پیروی از مذهب سلف واجب است. وی در ادامه به بحث در مورد اصالتِ «خبرِ واحد» می‌پردازد و آنگاه دیدگاه علمای اربعه را درباره پیروی از مذهب سلف نقل می‌کند. دیگر مباحث کتاب عبارتند از: بحث در مورد «تشبیه» و «تعطیل»، قائده اهل‌سنت در اثبات صفات، نقد دیدگاه متعزله در مورد صفات الهی و اصول اساسی دعوت به قرآن و سنت.

 • فارسی

  PDF

  خلاصه‌ای از اعتقادات «سَلَفيّت» را توضیح می دهد و در برابر رویکردهای مخالف از آن دفاع می‌کند. رویکرد سلفيّت، که معتقد به دوری از تأویل و تفسیر به رأی و تفسیر و فهم آیات بر اساس عقاید صدر اسلام و پیروی از شیوه صحابه است، به مذاق برخی جریانهای فکری که طرفدار برداشتِ آزاد از دین هستند خوش نمی‌آید؛ لذا بر آن می‌تازند و پیروانش را به تَحَجُّر و تعصب متهم می‌کنند. نویسنده در آغاز به دلایل و انگیزه هایی می پردازد که باعث هجوم به مذهب سلف گردیده است و در بخش بعدی، شکلهای مختلف این هجوم و اقدامات مخرب دشمنان سَلَفيّت را توضیح می‌دهد. او در پایان، راهکارهایی برای پیروز بر این مشکل و دعوت مردم به عقیده صحیح دینی ارائه می‌کند.

 • فارسی

  PDF

  رویکرد قرآن را به مفهوم و مصادیق یکتاپرستی شرح می‌دهد. کتاب حاضر، متن گفت و شنوی است که بین نویسنده و یکی از دوستانش روی داده و عیناً از گفتار به نوشتار درآمده است؛ چنانکه شیوه نگارش کتاب نیز به خوبی گویای این امر است. هدف از تألیف و ترجمه این اثر، معالجه آفتی مرگبار است که از دیرباز گریبان‌گیرِ انسان بوده است: روی آوردن به مخلوقات جاندار و بی‌جان به منظور ارضای غریزه پرستش؛ یعنی همان نیازی که باعث می‌شود تا بشر همواره در پی یافتن پناهگاه و معبودی باشد تا با او راز و نیاز کند و مراد و حاجتش را از او درخواست کند. متأسفانه در طول تاریخ، این حسِ پاک، آلوده شرک و انحراف شد تا آنکه بهترین خلق خدا، حضرت ختمی ‌مرتبت -صلی الله علیه وسلم- به امر خدا به درمان و اصلاح آن همت گماشت. در این کتاب، با آن دسته از آیات نورانی قرآن آشنا می‌شویم که به شرح و توصیف توحید و شرک و مصادیق هر یک اختصاص یافته است. همچنین خواهیم دید که صورت‌های گوناگون و جلوه‌های نوین و مخفی شرک، چطور جامعه امروزی مسلمانان را تهدید می‌کند و چگونه باید خود را برای مقابله با آن مهیا کنیم.

 • فارسی

  PDF

  در این كتاب می خواهیم مهمترین اعمالی را که هر مسلمانی باید بداند بیان کنیم تا اینکه خدای ناکرده خللی در عقیده وایمان او وارد نشود ومخالف با اصل ایمان به لا اله الا الله نباشد وندانسته مرتکب شرک نشود گرچه بسیاری از این اعمال به ظاهر ساده و ناجیز می نماید اما در حقیقت گناهی بس بزرگ در نزد الله جل جلاله محسوب می گردد.

 • فارسی

  PDF

  نویسنده : محمد حسان ترجمه : أمين بور صادقی

  این کتاب مشتمل بر چند فصل می‌باشد. فصل اول: تحت عنوان معانی «لا إله إلا الله». فصل دوم عنوان آن: شروط «لا إله إلا الله». فصل سوم: گواهی بر رسالت محمد صلی الله علیه وسلم. مؤلف سپس در فصل چهارم از شرک که نقض کننده‌ی توحید است، سخن گفته است.

 • فارسی

  PDF

  نويسنده بصورت مختصر و مفيد، اصول عقيده مسلمان و اهميت اساس و بنياد آن، ابراز كردن اصول و آثار آن از آنچه براي مسلمان از آن بي‌نيازي وجود ندارد را آماده نموده و همه آن‌ها با دليل و شواهد محكم آماده شده‌اند.آن كتابی است مشتمل بر اصول ايمان در پرتوی كتاب و سنت و آن اصول بزرگ و عظيمی هستند كه از پيامبران به ارث برده شده است. براي تمام سنين از كوچك و بزرگ بسيار آشكار و واضح است و در كمترين زمان و كمترين مدت مي‌توانند آن را درك كنند و بفهمند.

 • فارسی

  PDF

  نویسنده : محمد جميل زينو

  اين كتاب مجموعه اي از سؤالات مهم در باب عقيدة اسلامي را در بر دارد و براي اطمينان خواننده، جواب ها را قرين ذكر آيات و احاديث نموديم. باشد عقيدة توحيد كه پايه و اساس سعادت دنيا و آخرت است، در دلها تحقق يابد. از الله تعالي خواهانم آن را وسيله نفع رساني به مسلمين قرار دهد و آن را به عنوان عملي خالصانه براي خويش قبول نمايد.

 • فارسی

  PDF

  كتاب «الموسوعة الميسرة في الأديان و المذاهب المعاصرة» که بعد از ترجمه به فارسی نام موسوعه آسان در بيان گروهها و فرقه ها،به آن گذاشته شده است با وجود خردي حجم و مختصر بودن، کتاب جالب و خواندنی است که خواننده را با فرقه ها و گروه ها و مذاهب و ادیان مختلف آشنا می سازد

 • فارسی

  PDF

  نویسنده : علی رضا حسینی

  مصیبت نامه ( شعر )

 • فارسی

  PDF

  نویسنده : احمد غامدی

  قواعد فهم عقيده و رفتار با مخالف

 • فارسی

  PDF

  قضیه تثلیث از معماهای پیچیده مسیحیت تحریف شده می باشد که تا کنون برای آن راه حلی وجود ندارد، در این کتاب با این معما بیشتر آشنا شوید

 • فارسی

  PDF

  بی گمان پژوهش در باره عقاید صحیح اسلامی (گروه نجات یافته اهل سنت و جماعت) جزو ضروریاتی است که هر مسلمانی جهت زنده نگه داشتن درونش نیاز شدیدی بدان دارد

 • فارسی

  DOC

  این کتاب برای هر فرد مسلمان بعنوان منهج عقيده، آداب و احكام به كار می آيد. و در ضمن مباحث كاملا برگرفته از كتاب خدا و سنت پيامبر می باشد..این کتاب . كتابى است كه براى هر مسلمان در هر جا و مكان داشتن آن لازم و ضرورى است ...و در بحث احكام، بدون تعصب به مذهب يا رأى شخص معينى آنچه را كه از آراء و ائمه اربعه، ابوحنيفه، مالك، شافعى و احمد رحمهم‏اللّه در روشنى كتاب خدا و سنت پيامبر صحيح‏تر و قوى‏تر تشخيص داده‏، بيان نموده‏است.

 • فارسی

  PDF

  نویسنده : صادق رجبیان تمک

  متأسفانه امروزه در عقیدة عده‌ای از مسلمانان جهان انحرافات بیشماری از اهل باطل وارد شده است. نوشته‌ای که پیش روی دارید به صورت ساده و مختصر نگاشته شده، و اهتمام بر این گردیده تا نهایت دقت را از دو منبع قرآنکریم و احادیث نبوی استخراج و هرکدام از آن را در جایگاه خویش قرار داده و از آن دو خارج نگردیم. و با توجه به عقاید و افکار درهم آمیختة عده‌ای از مسلمانان نسبت به موضوع مقاله عناوینی در رد اوهام و خرافه‌پرستی تدوین شده است

صفحه : 4 - از : 1
نظر شما برای ما مهم است