موضوع بندی علمی

رمضان

بیان فضایل رمضانو مسائل متعلق به آن، روزه، رؤیت هلال رمضان و روزه روز شک، اعتکاف، شب قدر و ده شب آخر رمضان، نماز سنت و تراویح، زکات فطر و استمرار عبادت بعد از رمضان مورد بررسی قرار خواهد گرفت

تعداد موضوعات: 1

  • فارسی
    video-shot

    YOUTUBE

    مطالب ارزنده و علمی راجع به فضائل رمضان مبارک که توسط استاد عبدالقادر ترشابی تقدیم گردیده و در شبکه جهانی کلمه پخش شده است.

نظر شما برای ما مهم است