1 - Sura el-Fatiha ()

|

(1) U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

(2) Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,

(3) Milostivog, Samilosnog,

(4) Vladara Dana sudnjeg,

(5) Tebi se klanjamo i od Tebe pomoć tražimo!

(6) Uputi nas na Pravi put,

(7) na Put onih kojima si milost Svoju darovao, a ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali, niti onih koji su zalutali!