71 - Sura Nuh ()

|

(1) Mi smo poslali Nuha narodu njegovu: "Opominji narod svoj prije nego što ga stigne patnja nesnosna!"

(2) "O narode moj" – govorio je on – "ja vas otvoreno opominjem:

(3) Allahu se klanjajte i Njega se bojte i meni poslušni budite,

(4) On će vam grijehe vaše oprostiti i u životu vas do određenog časa ostaviti, a kada Allahov određeni čas dođe zaista se neće, neka znate, odgoditi."

(5) On reče: "Gospodaru moj, ja sam narod svoj i noću i danju, doista, pozivao,

(6) ali ga je pozivanje moje još više udaljilo.

(7) I kad god sam ih pozivao da im oprostiš, prste su svoje u uši stavljali i haljinama svojim se pokrivali – bili su uporni i pretjerano oholi.

(8) Zatim, ja sam ih otvoreno pozivao,

(9) a onda sam im javno objavljivao i u povjerenju im šaputao,

(10) i govorio: 'Tražite od Gospodara svoga oprost jer On, doista, mnogo prašta;

(11) On će vam kišu obilnu slati

(12) i pomoći će vas imanjima i sinovima, i daće vam bašče, i rijeke će vam dati.

(13) Šta vam je, zašto se Allahove sile ne bojite,

(14) a On vas postepeno stvara?!

(15) Zar ne vidite kako je Allah sedam nebesa, jedno iznad drugog, stvorio,

(16) i na njima Mjesec svijetlim dao, a Sunce svjetiljkom učinio?

(17) Allah vas od zemlje poput bilja stvara,

(18) zatim vas u nju vraća i iz nje će vas, sigurno, izvesti.

(19) Allah vam je Zemlju učinio ravnom,

(20) da biste po njoj hodili putevima prostranim.'"

(21) Nuh reče: "Gospodaru moj, oni mene ne slušaju i povode se za onima čija bogatstva i djeca samo njihovu propast uvećavaju

(22) i spletke velike snuju

(23) i govore: 'Nikako božanstva svoja ne ostavljajte, i nikako ni Vedda, ni Suvaa, a ni Jegusa, ni Jeuka, ni Jesra ne napuštajte!',

(24) a već su mnoge u zabludu doveli, pa Ti njima, inadžijama, samo propast povećaj!"

(25) I oni su zbog grijehova svojih potopljeni i u vatru će biti uvedeni i nikoga sebi, osim Allaha, kao pomagača neće naći.

(26) I Nuh reče: "Gospodaru moj, ne ostavi na Zemlji nijednog nevjernika,

(27) jer, ako ih ostaviš, oni će robove Tvoje u zabludu zavoditi i samo će grješnika i nevjernika rađati!

(28) Gospodaru moj, oprosti meni, i roditeljima mojim, i onome koji kao vjernik u dom moj uđe, i vjernicima i vjernicama, a nevjernicima samo propast povećaj!"