83 - Sura el-Mutaffifin ()

|

(1) Teško onima koji pri mjerenju zakidaju,

(2) koji punu mjeru uzimaju kada od drugih kupuju,

(3) a kada drugima mjere na litar ili na kantar – zakidaju.

(4) Kako ne pomisle da će oživljeni biti

(5) na Dan veliki,

(6) na Dan kada će se ljudi zbog Gospodara svjetova dići!

(7) Uistinu! Knjiga grješnika je u Sidždžinu,

(8) a znaš li ti šta je Sidždžin?

(9) Knjiga ispisana!

(10) Teško toga dana onima koji su poricali –

(11) koji su onaj svijet poricali –

(12) a njega može poricati samo prijestupnik, grješnik,

(13) koji je, kada su mu ajeti Naši kazivani, govorio: "Izmišljotine naroda drevnih!"

(14) A nije tako! Ono što su radili prekrilo je srca njihova,

(15) uistinu, oni će toga dana od milosti Gospodara svoga zaklonjeni biti,

(16) zatim će, sigurno, u oganj ući,

(17) pa će im se reći: "Eto, to je ono što ste poricali!"

(18) Uistinu! Knjiga čestitih je u Illijjunu,

(19) a znaš li ti šta je Illijjun?

(20) Knjiga ispisana! –

(21) nad njom bdiju oni Allahu bliski.

(22) Dobri će, zaista, u nasladama boraviti,

(23) sa divana gledati,

(24) na licima njihovim prepoznaćeš radost sretna života,

(25) daće im se pa će piće zapečaćeno piti,

(26) čiji će pečat mošus biti – i neka se za to natječu oni koji se hoće natjecati! –

(27) pomiješano sa vodom iz Tesnima će biti,

(28) sa izvora iz kojeg će Allahu bliski piti.

(29) Grješnici se smiju onima koji vjeruju;

(30) kada pored njih prolaze, jedni drugima namiguju,

(31) a kada se porodicama svojim vraćaju, šale zbijajući vraćaju se;

(32) kada ih vide, onda govore: "Ovi su, doista, zalutali!"

(33) a oni nisu poslani da motre na njih.

(34) Danas će oni koji su vjerovali – nevjernicima se podsmijavati,

(35) sa divana će gledati.

(36) Zar će nevjernici biti drugačije kažnjeni nego prema onome kako su postupali!