76 - Sura el-Insan ()

|

(1) Zar je to davno bilo kad čovjek nije bio spomena vrijedan?

(2) Mi čovjeka od smjese sjemena stvaramo da bismo ga na kušnju stavili i činimo da on čuje i vidi;

(3) Mi mu na Pravi put ukazujemo, a njegovo je da li će zahvalan ili nezahvalan biti;

(4) Mi smo za nevjernike okove i sindžire i oganj razbuktali pripremili.

(5) Čestiti će iz pehara piti kamforom začinjeno piće

(6) sa izvora iz kojeg će samo Allahovi štićenici piti, i koji će kuda hoće bez muke razvoditi.

(7) Oni su zavjet ispunjavali plašeći se Dana čija će kob svuda prisutna biti,

(8) i hranu su davali – mada su je i sami željeli – siromahu i siročetu i sužnju.

(9) "Mi vas samo za Allahovu ljubav hranimo, od vas ni priznanja ni zahvalnosti ne tražimo!

(10) Mi se Gospodara našeg bojimo, onog Dana kada će lica smrknuta i namrgođena biti."

(11) I njih će Allah strahote toga Dana sačuvati i blaženstvo i radost im darovati

(12) i Džennetom i svilom ih za ono što su trpjeli nagraditi:

(13) naslonjeni na divanima, oni u njemu ni mraz ni žegu neće osjetiti,

(14) i blizu će im hladovina njegova biti, a plodovi njegovi će im nadohvat ruke stajati.

(15) Služiće ih iz srebrenih posuda i čaša prozirnih,

(16) prozirnih, od srebra, čiju će veličinu prema željama njihovim odrediti.

(17) U njemu će iz čaše piće inbirom začinjeno piti

(18) sa izvora u Džennetu, koji će se Selsebil zvati.

(19) Služiće ih vječno mlada posluga – da ih vidiš, pomislio bi da su biser prosutī.

(20) I kud god pogledaš, vidjećeš udobnost i carstvo prostrano.

(21) Na njima će biti odijela od tanke zelene svile, i od teške svile, nakićeni narukvicama od srebra, i daće im Gospodar njihov da piju čisto piće.

(22) "To vam je nagrada; vaš trud je dostojan blagodarnosti!"

(23) Od vremena do vremena Mi objavljujemo Kur'an tebi,

(24) zato izdrži do odluke Gospodara tvoga, i ne slušaj ni grješnika ni nevjernika njihova!

(25) I spominji ime Gospodara svoga ujutro i predvečer,

(26) i u jednom dijelu noći radi Njega molitvu obavljaj, i dugo Ga noću hvali!

(27) A ovi, oni život na ovom svijetu vole doista, a ništa ih se ne tiče Dan tegobni, koji ih čeka.

(28) Mi ih stvaramo i zglobove im vezujemo, a ako htjednemo, zamijenićemo ih njima sličnim.

(29) Ovo je pouka, pa ko hoće držaće se puta koji Gospodaru njegovu vodi –

(30) a vi ćete htjeti samo ono što Allah hoće – Allah, uistinu, sve zna i mudar je,

(31) On koga hoće uvodi u milost Svoju, a nevjernicima je pripremio tešku patnju.