109 - Sura el-Kafirun ()

|

(1) Reci: "O vi nevjernici,

(2) ja se neću klanjati onima kojima se vi klanjate,

(3) a ni vi se nećete klanjati Onome kome se ja klanjam;

(4) ja se nisam klanjao onima kojima ste se vi klanjali,

(5) a i vi se niste klanjali Onome kome se ja klanjam,

(6) vama – vaša vjera, a meni – moja!"