105 - Sura el-Fil ()

|

(1) Zar nisi čuo šta je sa vlasnicima slona Gospodar tvoj uradio!

(2) Zar lukavstvo njihovo nije omeo

(3) i protiv njih jata ptica poslao,

(4) Koje su na njih grumenje od gline pečene bacale,

(5) pa ih On kao lišće koje su crvi istočili učinio?