106 - Sura Kurejš ()

|

(1) Zbog navike Kurejšija,

(2) navike njihove da zimi i ljeti putuju,

(3) neka se oni Gospodaru hrama ovoga klanjaju,

(4) koji ih gladne hrani i od straha brani.