104 - Sura el-Humeza ()

|

(1) Teško svakom klevetniku-podrugljivcu,

(2) koji blago gomila i prebrojava ga,

(3) i misli da će ga blago njegovo besmrtnim učiniti!

(4) A ne valja tako! On će, sigurno, biti bačen u Džehennem!

(5) A znaš li ti šta je Džehennem?

(6) Vatra Allahova razbuktana,

(7) koja će do srcā dopirati.

(8) Ona će iznad njih biti zatvorena,

(9) plamenim stupovima zasvođena.