69 - Sura el-Hakka ()

|

(1) Čas neizbježni,

(2) šta je Čas neizbježni,

(3) i otkud ti znaš šta je Čas neizbježni?

(4) Semud i Ad su Smak svijeta poricali

(5) pa je Semud uništen glasom strahovitim,

(6) a Ad uništen vjetrom ledenim, silovitim,

(7) kome je On vlast nad njima sedam noći i osam dana uzastopnih bio prepustio, pa si u njima ljude povaljane kao šuplja datulina debla vidio,

(8) i vidiš li da je iko od njih ostao?

(9) A došli su faraon, i oni prije njega, i zbog odvratnih postupaka izvrnuta naselja,

(10) i protiv poslanika Gospodara svoga se dizali, pa ih je On ne može biti teže kaznio.

(11) Mi smo vas, kada je voda preplavila sve, u lađi nosili

(12) da vam to poukom učinimo i da to od zaborava sačuva uho koje pamti.

(13) A kada se jednom u Rog puhne,

(14) pa se Zemlja i brda dignu i od jednog udara zdrobe,

(15) toga dana će se Smak svijeta dogoditi

(16) i nebo će se razdvojiti – tada će labavo biti –

(17) i meleki će na krajevima njegovim stajati, a prijesto Gospodara tvoga će tog dana iznad njih osmerica držati.

(18) Tada ćete ispitivani biti, i nijedna tajna vaša neće sakrivena ostati:

(19) onaj kome se knjiga njegova u desnu ruku njegovu dâ – reći će: "Evo vam, čitajte knjigu moju,

(20) ja sam čvrsto vjerovao da ću račun svoj polagati."

(21) I on će biti u životu zadovoljnom,

(22) u Džennetu predivnom,

(23) čiji će plodovi nadohvat ruke biti.

(24) "Jedite i pijte radosni, za ono što ste u danima minulim zaradili!"

(25) A onaj kome se dâ knjiga u lijevu ruku njegovu reći će: "Kamo sreće da mi knjiga moja ni data nije

(26) i da ni saznao nisam za obračun svoj!

(27) Kamo sreće da me je smrt dokrajčila –

(28) bogatstvo moje mi nije od koristi,

(29) snage moje nema više!"

(30) "Držite ga i u okove okujte,

(31) zatim ga samo u vatri pržite,

(32) a onda ga u sindžire sedamdeset lakata duge vežite,

(33) jer on u Allaha Velikog nije vjerovao

(34) i da se nahrani nevoljnik – nije nagovarao;

(35) zato on danas ovdje nema prisna prijatelja

(36) ni drugog jela osim pomija,

(37) koje će samo nevjernici jesti."

(38) A Ja se kunem onim što vidite

(39) i onim što ne vidite,

(40) Kur'an je, doista, govor objavljen plemenitom Poslaniku,

(41) a nije govor nikakva pjesnika – kako vi nikako ne vjerujete!

(42) i nisu riječi nikakva proroka – kako vi malo razmišljate!

(43) Objava je on od Gospodara svjetova!

(44) A da je on o Nama kojekakve riječi iznosio,

(45) Mi bismo ga za desnu ruku uhvatili,

(46) a onda mu žilu kucavicu presjekli,

(47) i niko ga između vas ne bi mogao od toga odbraniti.

(48) Pouka je Kur'an onima koji budu Allahova naređenja izvršavali, a zabrānā se klonili –

(49) A Mi, sigurno, znamo da neki od vas neće u nj vjerovati –

(50) i on će biti uzrok jadu nevjernika,

(51) a on je, doista, sama istina

(52) zato ti hvali ime Gospodara tvoga, Veličanstvenoga!