99 - Sura ez-Zelzela ()

|

(1) Kada se Zemlja najžešćim potresom svojim potrese

(2) i kada Zemlja izbaci terete svoje,

(3) i čovjek uzvikne: "Šta joj je?!"

(4) toga Dana će ona vijesti svoje kazivati

(5) jer će joj Gospodar tvoj narediti.

(6) Tog Dana će se ljudi odvojeno pojaviti da im se pokažu djela njihova;

(7) onaj ko bude uradio koliko trun dobra – vidjeće ga,

(8) a onaj ko bude uradio koliko trun zla – vidjeće ga.