107 - Sura el-Maun ()

|

(1) Znaš li ti onoga koji onaj svijet poriče?

(2) Pa to je onaj koji grubo odbija siroče,

(3) i koji da se nahrani siromah – ne podstiče.

(4) A teško onima koji, kada molitvu obavljaju,

(5) molitvu svoju kako treba ne izvršavaju,

(6) koji se samo pretvaraju

(7) i nikome ništa ni u naruč ne daju!