56 - Sura el-Vakia ()

|

(1) Kada se Događaj dogodi –

(2) događanje njegovo niko neće poricati –

(3) neke će poniziti, a neke uzvisiti;

(4) kad se Zemlja jako potrese

(5) i brda se u komadiće zdrobe,

(6) i postanu prašina razasuta,

(7) vas će tri vrste biti:

(8) oni sretni – ko su sretni?!

(9) i oni nesretni – ko su nesretni?!

(10) i oni prvi – uvijek prvi!

(11) Oni će Allahu bliski biti

(12) u džennetskim baščama naslada –

(13) biće ih mnogo od naroda drevnih,

(14) a malo od kasnijih –

(15) na divanima izvezenim,

(16) jedni prema drugima na njima će naslonjeni biti;

(17) služiće ih vječno mladi mladići,

(18) sa čašama i ibricima i peharom punim pića iz izvora tekućeg –

(19) od koga ih glava neće boljeti i zbog kojeg neće pamet izgubiti –

(20) i voćem koje će sami birati,

(21) i mesom ptičijim kakvo budu željeli.

(22) U njima će biti i hurije očiju krupnih,

(23) slične biseru u školjkama skrivenom –

(24) kao nagrada za ono što su činili.

(25) U njima neće slušati prazne besjede ni govor grješni,

(26) nego samo riječi: "Mir, mir!"

(27) A onî sretni – ko su sretni?!

(28) Biće među lotosovim drvećem bez bodlji,

(29) i među bananama plodovima nanizanim

(30) i u hladovini prostranoj,

(31) pored vode tekuće

(32) i usred voća svakovrsnog

(33) kojeg će uvijek imati i koje neće zabranjeno biti,

(34) i na posteljama uzdignutim.

(35) Stvaranjem novim Mi ćemo hurije stvoriti

(36) i djevicama ih učiniti

(37) milim muževima njihovim, i godina istih

(38) za one sretne;

(39) biće ih mnogo od naroda drevnih,

(40) a mnogo i od kasnijih.

(41) A onî nesretni – ko su nesretni?!

(42) Oni će biti u vatri užarenoj i vodi ključaloj

(43) i u sjeni dima čađavog,

(44) u kojoj neće biti svježine ni ikakve dobrine.

(45) Oni su prije toga raskošnim životom živjeli

(46) i uporno teške grijehe činili

(47) i govorili: "Zar kada umremo i zemlja i kosti postanemo – zar ćemo zbilja biti oživljeni,

(48) zar i drevni naši preci?"

(49) Reci: "I drevni i kasniji,

(50) u određeno vrijeme, jednog određenog dana biće sakupljeni,

(51) i tada ćete vi, o zabludjeli, koji poričete oživljenje,

(52) sigurno, s drveta Zekkum jesti,

(53) i njime ćete trbuhe puniti,

(54) pa zatim na to ključalu vodu piti,

(55) poput kamila koje ne mogu žeđ ugasiti";

(56) to će na onome svijetu biti gošćenje njihovo!

(57) Mi vas stvaramo – pa zašto ne povjerujete?

(58) Kažite vi Meni: da li sjemenu koje ubacujete

(59) vi oblik dajete ili Mi to činimo?

(60) Mi određujemo kada će ko od vas umrijeti, i niko nas ne može spriječiti

(61) da likove vaše izmijenimo i da vas iznova u likovima koje vi ne poznajete stvorimo.

(62) Poznato vam je kako ste prvi put stvoreni, pa zašto se ne urazumite?

(63) Kažite vi Meni: šta biva sa onim što posijete?

(64) Da li mu vi dajete snagu da niče, ili to Mi činimo?

(65) Ako hoćemo možemo ga u suho rastinje pretvoriti, pa biste se snebivali:

(66) "Mi smo, doista, oštećeni,

(67) čak smo svega lišeni!"

(68) Kažite vi Meni: vodu koju pijete –

(69) da li je vi ili Mi iz oblaka spuštamo?

(70) Ako želimo, možemo je slanom učiniti – pa zašto niste zahvalni?

(71) Kažite vi Meni: vatru koju palite –

(72) da li drvo za nju vi ili Mi stvaramo?

(73) Mi činimo da ona podsjeća i da bude korisna onima koji konače;

(74) zato hvali Gospodara svoga Veličanstvenog!

(75) I kunem se časom kad se zvijezde gube –

(76) a to je, da znate, zakletva velika,

(77) on je, zaista, Kur'an plemeniti

(78) u Knjizi brižljivo čuvanoj –

(79) dodirnuti ga smiju samo oni koji su čisti,

(80) on je Objava od Gospodara svjetova.

(81) Pa, kako ovaj govor omalovažavate

(82) i umjesto zahvalnosti što vam je hrana darovana – vi u njega ne vjerujete?

(83) A zašto vi kad duša do guše dopre,

(84) i kad vi budete tada gledali,

(85) a Mi smo mu bliži od vas, ali vi ne vidite,

(86) zašto je onda kad niste u tuđoj vlasti

(87) ne povratite, ako istinu govorite?

(88) I ako bude jedan od onih koji su Allahu bliski –

(89) udobnost i opskrba lijepa i džennetske blagodati njemu!

(90) A ako bude jedan od onih koji su sretni –

(91) pa, pozdrav tebi od onih koji su sretni!

(92) A ako bude jedan od onih koji su poricali i u zabludi ostali,

(93) pa, ključalom vodom biće ugošćen

(94) i u ognju prženjem.

(95) Sama je istina, zbilja, sve ovo –

(96) zato hvali ime Gospodara svoga Veličanstvenog!