108 - Sura el-Kevser ()

|

(1) Mi smo ti, uistinu, Kevser dali!

(2) zato se Gospodaru svome moli i kurban kolji,

(3) onaj koji tebe mrzi sigurno će on bez spomena ostati.