97 - Sura el-Kadr ()

|

(1) Mi smo ga počeli objavljivati u Noći Kadr –

(2) a šta ti misliš šta je Noć Kadr?

(3) Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci –

(4) meleki i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake,

(5) sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane.