82 - Sura el-Infitar ()

|

(1) Kada se nebo rascijepi,

(2) i kada zvijezde popadaju,

(3) i kada se mora jedna u druga uliju,

(4) i kada se grobovi ispreturaju,

(5) svako će saznati šta je pripremio, a šta je propustio.

(6) O čovječe, zašto da te obmanjuje to što je Gospodar tvoj plemenit,

(7) koji te je stvorio – pa učinio da si skladan i da si uspravan –

(8) i kakav je htio lik ti dao?

(9) A ne valja tako! Vi u Sudnji dan ne vjerujete,

(10) a nad vama bdiju čuvari,

(11) kod Nas cijenjeni pisari,

(12) koji znaju ono što radite.

(13) Čestiti će, sigurno, u Džennet,

(14) a grješnici, sigurno, u Džehennem,

(15) na Sudnjem danu u njemu će gorjeti

(16) i više iz njega neće izvedeni biti.

(17) A znaš li ti šta je Sudnji dan,

(18) i još jednom: znaš li ti šta je Sudnji dan?

(19) Dan kada niko nikome neće moći nimalo pomoći, toga Dana će vlast jedino Allah imati.