84 - Sura el-Inšikak ()

|

(1) Kada se nebo rascijepi

(2) i posluša Gospodara svoga – a ono će to dužno biti –

(3) i kada se Zemlja rastegne,

(4) i izbaci ono što je u njoj, i potpuno se isprazni,

(5) i posluša Gospodara svoga – a ona će to dužna biti –

(6) ti ćeš, o čovječe, koji se mnogo trudiš, trud svoj pred Gospodarom svojim naći:

(7) onaj kome bude knjiga njegova u desnu ruku njegovu data

(8) lahko će račun položiti

(9) i svojima će se radostan vratiti;

(10) a onaj kome bude knjiga njegova iza leđa njegovih data

(11) propast će prizivati

(12) i u ognju će gorjeti,

(13) jer je sa čeljadi svojom radostan bio

(14) i mislio da se nikada neće vratiti –

(15) a hoće! Gospodar njegov o njemu, zaista, sve zna!

(16) I kunem se rumenilom večernjim,

(17) i noći, i onim što ona tamom obavije,

(18) i Mjesecom punim,

(19) vi ćete, sigurno, na sve teže i teže prilike nailaziti!

(20) Pa šta im je, zašto neće da vjeruju,

(21) i zašto, kada im se Kur'an čita, na tle licem ne padaju?!

(22) već, nevjernici, poriču,

(23) a Allah dobro zna šta oni u sebi kriju,

(24) zato im navijesti patnju neizdržljivu!

(25) Ali one koji budu vjerovali i dobra djela činili nagrada neprekidna će čekati.