102 - Sura et-Tekasur ()

|

(1) Zaokuplja vas nastojanje da što imućniji budete

(2) sve dok grobove ne naselite.

(3) A ne valja tako, saznaćete svakako!

(4) I još jednom, ne valja tako! Saznaćete sigurno!

(5) Ne valja tako, neka znate pouzdano,

(6) Džehennem ćete vidjeti jasno!

(7) I još jednom, doista ćete ga vidjeti očigledno!

(8) Zatim ćete toga dana za sladak život biti pitani sigurno!