112 - Sura el-Ihlas ()

|

(1) Reci: "On je Allah – Jedan!

(2) Allah je Utočište svakom!

(3) Nije rodio i rođen nije,

(4) i niko Mu ravan nije!"