87 - Sura el-A'la ()

|

(1) Hvali ime Gospodara svoga Svevišnjeg,

(2) koji sve stvara i čini skladnim,

(3) i koji sve s mjerom određuje i nadahnjuje,

(4) i koji čini da rastu pašnjaci,

(5) i potom čini da postanu suhi, potamnjeli.

(6) Mi ćemo te naučiti da izgovaraš pa ništa nećeš zaboraviti

(7) osim onoga što će Allah htjeti – jer, On zna i ono što na javu iznosite i ono što tajite –

(8) i sve što je dobro Mi ćemo tebi dostupnim učiniti;

(9) zato poučavaj – pouka će već od koristi biti:

(10) dozvaće se onaj koji se Allaha boji,

(11) a izbjegavaće je onaj najgori,

(12) koji će u vatri velikoj gorjeti,

(13) pa u njoj neće ni umrijeti ni živjeti.

(14) Postići će šta želi onaj koji se očisti

(15) i spomene ime Gospodara svoga pa molitvu obavi!

(16) Ali, vi više život na ovom svijetu volite,

(17) a onaj svijet je bolji i vječan je.

(18) Ovo, doista, ima u listovima davnašnjim,

(19) listovima Ibrahimovim i Musaovim.