50 - Sura Kaf ()

|

(1) Kāf. Tako Mi Kur'ana slavnog,

(2) oni se čude što im je došao jedan od njih da ih opominje, pa, nevjernici, govore: "To je čudna stvar:

(3) zar kad pomremo i zemlja postanemo…? Nezamisliv je to povratak!"

(4) Mi znamo šta će od njih zemlja oduzeti, u Nas je Knjiga u kojoj se sve čuva.

(5) Oni, međutim, poriču Istinu koja im dolazi i smeteni su.

(6) A zašto ne pogledaju nebo iznad sebe? – kako smo ga sazdali i ukrasili i kako u njemu nema nereda!

(7) A Zemlju smo rasprostrli i po njoj nepomična brda pobacali i dali da iz nje niče raznovrsno prekrasno bilje,

(8) da bi razmislio i opomenuo se svaki rob koji se Gospodaru svome obraća.

(9) Mi s neba spuštamo vodu kao blagoslov, i činimo da, uz pomoć njenu, niču vrtovi i žito koje se žanje

(10) i visoke palme u kojih su zameci nagomilani jedni iznad drugih,

(11) kao hranu robovima, i Mi njome oživljavamo mrtav predjel; takvo će biti i oživljenje.

(12) Prije njih poricali su narod Nuhov, i stanovnici Ressa, i Semud

(13) i Ad, i narod faraonov, i narod Lutov,

(14) i stanovnici Ejke i narod Tubba'; svi su oni poslanike lažnim smatrali i kaznu Moju zaslužili.

(15) Pa zar smo prilikom prvog stvaranja malaksali? Ne, ali oni u ponovno stvaranje sumnjaju.

(16) Mi stvaramo čovjeka i znamo šta mu sve duša njegova haje, jer Mi smo njemu bliži od vratne žile kucavice.

(17) Kad se dvojica sastanu i sjednu jedan s desne, a drugi s lijeve strane,

(18) on ne izusti nijednu riječ, a da pored njega nije prisutan onaj koji bdije.

(19) Smrtne muke će zbilja doći – to je nešto od čega ne možeš pobjeći

(20) i u Rog će se puhnuti – to je Dan kojim se prijeti –

(21) i svako će doći, a s njim i vodič i svjedok.

(22) "Ti nisi mario za ovo, pa smo ti skinuli koprenu tvoju, danas ti je oštar vid."

(23) A drug njegov će reći: "Ovaj, pored mene, spreman je."

(24) "Baci u Džehennem svakog nezahvalnika, inadžiju,

(25) koji je branio da se čine dobra djela i koji je nasilnik i podozriv bio,

(26) koji je pored Allaha u drugog boga vjerovao – zato ga baci u patnju najtežu!"

(27) A drug njegov će reći: "Gospodaru naš, ja ga nisam silom zaveo, sam je u velikoj zabludi bio."

(28) "Ne prepirite se preda Mnom!" – reći će On – "još davno sam vam zaprijetio,

(29) Moja Riječ se ne mijenja i Ja nisam prema robovima Svojim nepravičan."

(30) Na dan kada upitamo Džehennem: "Jesi li se napunio?" – on će odgovoriti: "Ima li još?"

(31) A Džennet će biti primaknut čestitima, neće biti ni od jednog daleko –

(32) "Ovo je ono što vam je obećano, svakome onome koji se kajao i čuvao,

(33) koji se Milostivoga bojao, iako Ga nije vidio, i koji je srce odano donio.

(34) Uđite u nj, u miru, ovo je Dan vječni!"

(35) U njemu će imati što god zažele – a od Nas i više.

(36) A koliko smo naroda prije ovih uništili, koji su moćniji od njih bili, pa su po svijetu utočište tražili – od propasti spasa ima li?!

(37) U tome je, zaista, pouka za onoga ko razum ima ili ko sluša, a priseban je.

(38) Mi smo stvorili nebesa i Zemlju i ono što je između njih – za šest dana, i nije Nas ophrvao nikakav umor.

(39) Zato strpljivo podnosi ono što oni govore i veličaj Gospodara svoga i zahvaljuj Mu prije sunčeva izlaska i prije zalaska,

(40) i veličaj Ga noću i poslije obavljanja molitvi.

(41) I osluškuj! Dan kada će glasnik pozvati iz mjesta koje je blizu,

(42) Dan kada će oni čuti istinit glas – to će biti Dan oživljenja.

(43) Mi, zaista, dajemo život i dajemo smrt, i sve će se Nama vratiti!

(44) A na Dan kada će nad njima zemlja popucati oni će žurno izići; biće to oživljenje, za Nas lahko.

(45) Mi dobro znamo šta oni govore; ti ih ne možeš prisiliti, nego podsjeti Kur'anom onoga koji se prijetnje Moje boji!