55 - Sura er-Rahman ()

|

(1) Milostivi

(2) poučava Kur'anu,

(3) stvara čovjeka,

(4) uči ga govoru.

(5) Sunce i Mjesec utvrđenim putanjama plove,

(6) i trava i drveće se pokoravaju,

(7) a nebo je digao. I postavio je terazije

(8) da ne prelazite granice u mjerenju –

(9) i pravo mjerite i na teraziji ne zakidajte!

(10) A Zemlju je za stvorenja razastro,

(11) na njoj ima voća i palmi sa plodom u čaškama

(12) i žita sa lišćem i miomirisna cvijeća –

(13) pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

(14) On je čovjeka od sasušene ilovače, kao što je grnčarija, stvorio

(15) a džina od plamene vatre –

(16) pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! –

(17) Gospodara dva istoka i dva zapada –

(18) pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

(19) Pustio je dva mora da se dodiruju,

(20) između njih je pregrada i ona se ne miješaju –

(21) pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

(22) Iz njih se vadi biser i merdžan –

(23) pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

(24) Njegove su i lađe koje se kao brda visoko po moru uzdižu –

(25) pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

(26) Sve što je na Zemlji prolazno je,

(27) a ostaje Lice tvoga Gospodara, Veličanstveno i Plemenito,

(28) pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

(29) Njemu se mole oni koji su na nebesima i na Zemlji; svakog časa On se zanima nečim –

(30) pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

(31) Polagaćete Mi račun, o ljudi i džini –

(32) pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

(33) O družine džina i ljudi, ako možete da preko granica nebesa i Zemlje prodrete, prodrite, moći ćete prodrijeti jedino uz veliku moć! –

(34) pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

(35) Na vas će se ognjen plamen i rastopljeni mjed prolivati, i vi se nećete moći odbraniti –

(36) pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

(37) A kad se nebo razdvoji i kao ucvrkan zejtin rumeno postane –

(38) pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! –

(39) tog Dana ljudi i džini za grijehe svoje neće biti pitani –

(40) pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

(41) a grješnici će se po biljezima svojim poznati, pa će za kike i noge ščepani biti –

(42) pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

(43) "Evo, to je Džehennem koji su grješnici poricali!"

(44) I između vatre i ključale vode oni će kružiti –

(45) pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

(46) A za onoga koji se stajanja pred Gospodarom svojim bojao, biće dva perivoja –

(47) pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! –

(48) puna stabala granatih –

(49) pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! –

(50) u kojima su dva izvora koja teku -

(51) pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! –

(52) u njima će od svakog voća po dvije vrste biti –

(53) pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

(54) Odmaraće se na posteljama čije će postave od kadife biti, a plodovi u oba perivoja nadohvat ruke će stajati –

(55) pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

(56) U njima će biti one koje preda se gledaju, one koje, prije njih, ni čovjek ni džin nije dodirnuo –

(57) pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

(58) biće kao rubin i biser –

(59) pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

(60) Zar nagrada za dobro učinjeno djelo može biti nešto drugo do dobro?! –

(61) pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

(62) Osim ta dva, biće još dva neznatnija perivoja –

(63) pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! –

(64) modrozelena –

(65) pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! –

(66) sa izvorima koji prskaju, u svakom –

(67) pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

(68) u njima će biti voća, i palmi, i šipaka –

(69) pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

(70) u njima će biti ljepotica naravi divnih –

(71) pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! –

(72) hurija u šatorima skrivenih –

(73) pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! –

(74) koje prije njih ni čovjek ni džin nije dodirnuo –

(75) pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

(76) Oni će biti naslonjeni na uzglavlja zelena, prekrivena ćilimima čarobnim i prekrasnim –

(77) pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

(78) Neka je uzvišeno ime Gospodara tvoga, Veličanstvenog i Plemenitog!