100 - Sura el-Adijat ()

|

(1) Tako mi onih koji dahćući jure,

(2) pa varnice vrcaju,

(3) i zorom napadaju,

(4) i dižu tada prašinu

(5) pa u njoj u gomilu upadaju –

(6) čovjek je, zaista, Gospodaru svome nezahvalan

(7) i sam je on toga, doista, svjestan,

(8) i on je, zato što voli bogatstvo – radiša.

(9) A zar on ne zna da će, kada budu oživljeni oni koji su u grobovima

(10) i kada iziđe na vidjelo ono što je u srcima,

(11) Gospodar njihov toga Dana, sigurno, sve znati o njima?