92 - Sura el-Lejl ()

|

(1) Tako mi noći kada tmine razastre,

(2) i dana kad svane,

(3) i Onoga koji muško i žensko stvara –

(4) vaš trud je, zaista, različit:

(5) onome koji udjeljuje i ne griješi

(6) i ono najljepše smatra istinitim –

(7) njega ćemo za Džennet pripremiti;

(8) a onome koji tvrdiči i osjeća se neovisnim

(9) i ono najljepše smatra lažnim –

(10) njega ćemo za Džehennem pripremiti,

(11) i bogatstvo njegovo mu, kad se strovali, neće koristiti.

(12) Mi smo dužni ukazati na Pravi put,

(13) i jedino Nama pripada i onaj i ovaj svijet!

(14) Zato vas opominjem razbuktalom vatrom,

(15) u koju će ući samo nesretnik,

(16) onaj koji bude poricao i glavu okretao,

(17) a od nje će daleko biti onaj koji se bude Allaha bojao,

(18) onaj koji bude dio imetka svoga udjeljivao, da bi se očistio,

(19) ne očekujući da mu se zahvalnošću uzvrati,

(20) već jedino da bi naklonost Gospodara svoga Svevišnjeg stekao,

(21) i on će, zbilja, zadovoljan biti!