85 - Sura el-Burudž ()

|

(1) Tako mi neba sazviježđima okićenog,

(2) i Dana već određenog,

(3) i prisutnih, i onoga što će biti prisutno –

(4) prokleti neka su oni koji su rovove iskopali,

(5) i vatrom i gorivom ih napunili,

(6) kada su oko nje sjedili

(7) i bili svjedoci onoga što su vjernicima radili!

(8) A svetili su im se samo zato što su u Allaha, Silnoga i Hvale dostojnoga, vjerovali,

(9) čija je vlast i na nebesima i na Zemlji – a Allah je svemu Svjedok.

(10) One koji vjernike i vjernice budu na muke stavljali pa se ne budu pokajali – čeka patnja u Džehennemu i isto tako prženje u ognju,

(11) a one koji budu vjerovali i dobra djela činili čekaju bašče džennetske kroz koje rijeke teku – a to će veliki uspjeh biti.

(12) Odmazda Gospodara tvoga će, zaista, užasna biti!

(13) On iz ničega stvara, i ponovo će to učiniti;

(14) i On prašta, i pun je ljubavi,

(15) Gospodar Arša, Uzvišeni,

(16) On radi šta je Njemu volja.

(17) Da li je doprla do tebe vijest o vojskama,

(18) o faraonu i Semudu?

(19) Ali, ovi koji neće da vjeruju stalno poriču –

(20) a Allahu oni neće moći umaći:

(21) a ovo je Kur'an veličanstveni,

(22) na Ploči pomno čuvanoj.