72 - Sura el-Džinn ()

|

(1) Reci: "Meni je objavljeno da je nekoliko džina prisluškivalo i reklo: 'Mi smo, doista, Kur'an, koji izaziva divljenje, slušali,

(2) koji na Pravi put upućuje – i mi smo u nj povjerovali i više nikoga nećemo Gospodaru našem ravnim smatrati,

(3) a On nije – neka uzvišeno bude dostojanstvo Gospodara našeg! – uzeo Sebi ni drúge ni djeteta;

(4) jedan naš bezumnik je o Allahu laži govorio,

(5) a mi smo mislili da ni ljudi ni džini o Allahu laži ne govore;

(6) i bilo je ljudi koji su pomoć od džina tražili, pa su im tako obijest povećali;

(7) i oni misle, kao što i vi mislite, da Allah nikoga neće oživiti;

(8) i mi smo nastojali da nebo dotaknemo i utvrdili smo da je moćnih čuvara i zvijezda padalica puno;

(9) i sjedili smo okolo njega po busijama da bismo što čuli, ali će onaj, ko sada prisluškuje, na zvijezdu padalicu koja vreba naići;

(10) i mi ne znamo da li se onima na Zemlji želi zlo ili im Gospodar njihov želi dobro;

(11) a među nama ima i dobrih i onih koji to nisu, ima nas vrsta različitih;

(12) i mi znamo da ne možemo Allahu na Zemlji umaći i da od Njega ne možemo pobjeći;

(13) i mi smo, čim smo Kur'an čuli, u nj povjerovali; a ko u Gospodara svoga vjeruje, ni štete ni nepravde ne treba se bojati;

(14) i ima nas muslimana, a ima nas zalutalih; oni koji islam prihvate Pravi put su izabrali,

(15) a nevjernici će u Džehennemu gorivo biti.'"

(16) A da se Pravog puta drže, Mi bismo ih vodom obilnom pojili,

(17) da bismo ih time na kušnju stavili; a onoga ko neće da se Gospodaru svome klanja On će patnju tešku uvesti.

(18) Džamije su Allaha radi, i ne molite se, pored Allaha, nikome!

(19) A kad je Allahov rob ustao da Mu se pomoli, oni su se u gomilama oko njega tiskati stali.

(20) Reci: "Ja se samo Gospodaru svome klanjam, i nikoga Njemu ravnim ne smatram."

(21) Reci: "Ja nisam u stanju da od vas kakvu štetu otklonim niti da nekom od vas kakvu korist pribavim."

(22) Reci: "Mene niko od Allahove kazne ne može u zaštitu uzeti; samo u Njega ja mogu utočište naći –

(23) samo mogu oglasiti ono što je od Allaha i poslanice Njegove." A onoga koji Allahu i Poslaniku Njegovu ne bude poslušan sigurno čeka vatra džehennemska; u njoj će vječno i zauvijek ostati.

(24) I kada oni dožive ono čime im se prijeti, saznaće ko je slabiji i brojem manji.

(25) Reci: "Ja ne znam da li će uskoro biti ono čime vam se prijeti ili je Gospodar moj odredio da će to poslije dugo vremena biti,

(26) On tajne zna i On tajne Svoje ne otkriva nikome,

(27) osim onome koga On za poslanika odabere; zato On i ispred njega i iza njega postavlja one koji će ga čuvati

(28) da bi pokazao da su poslanice Gospodara svoga dostavili, On u tančine zna ono što je u njih, On zna broj svega što postoji.