101 - Sura el-Karia ()

|

(1) Smak svijeta!

(2) Šta je Smak svijeta?

(3) i šta ti znaš o Smaku svijeta?

(4) Toga dana će ljudi biti kao leptiri raštrkani,

(5) a planine kao šarena vuna iščupanā.

(6) Onaj u koga njegova djela budu teška –

(7) u ugodnu životu će živjeti,

(8) a onaj u koga njegova djela budu lahka –

(9) boravište će mu bezdan biti.

(10) A znaš li ti šta će to biti? –

(11) Vatra užarena!