53 - An-Najm ()

|

(1) 53-1 قسم دى په ستوریو كله چې پرېوځي

(2) 53-2 ستاسو ملګرى نه ګمراه شوى دى او نه (په عقيده كې) بې لارې شوى دى

(3) 53-3 او دى له خپل خواهش نه خبرې نه كوي

(4) 53-4 نه دى دا (قرآن) مګر وحي چې (ده ته) وحي كول شي

(5) 53-5 ده ته (دا) د ډېرو سختو قوتونو والا (جبریل) ښودلى دى

(6) 53-6 چې د طاقت والا دى، بیا هغه پورته لاړ

(7) 53-7 او هغه په تر ټولو لوړې غاړې كې و

(8) 53-8 بیا هغه (جبریل محمدﷺ ته) نژدې شو، پس ښه نژدې شو

(9) 53-9 نو د دوه لیندو په مسافت شو بلكې (له دې نه هم) ډېر نژدې

(10) 53-10 نو هغه (الله د جبریل په ژبه) خپل بنده ته وحي وكړه، هغه چې وحي يې وكړه

(11) 53-11 د ده (نبي) زړه غلط شوى نه دى په هغه څه كې چې ده ولیدل

(12) 53-12 ایا تاسو له ده سره په هغه څه كې جګړه كوئ چې دى يې ویني

(13) 53-13 او یقینًا یقینًا ده هغه (جبریل) په یو بل ځلې كوزېدو كې لیدلى دى

(14) 53-14 له سدرۃة المنتهٰى سره

(15) 53-15 دغې سره جنة ۃالماوىٰ دى

(16) 53-16 كله چې دغه سدرة (د بېرې ونه) هغه څه پټوله چې دا يې پټوله

(17) 53-17 سترګې نه كږې شوې او نه يې له حد نه تېرى وكړ

(18) 53-18 یقینًا یقینًا ده د خپل رب ډېرې لويې نښې ولیدلې

(19) 53-19 نو تاسو ما ته خبر راكړئ د لات او عُزّٰى

(20) 53-20 او منات دریم، د بېخي وروستني

(21) 53-21 ایا تاسو لپاره هلكان دي او د هغه لپاره جینكۍ

(22) 53-22 دغه په دې وخت كې ډېر ظالمانه تقسیم دى

(23) 53-23 دغه (بتان) نه دي مګر تش نومونه چې تاسو او ستاسو پلرونو دغه ايښي دي، الله په دغو هېڅ دلیل نه دى نازل كړى دوى پیروي نه كوي مګر د تش ګمان او د هغه شي چې نفسونه يې غواړي او یقینًا یقینًا دوى ته د خپل رب له جانبه هدایت راغلى دى

(24) 53-24 ایا د انسان لپاره هغه څه دي چې دى يې تمنا كوي

(25) 53-25 نو خاص د الله لپاره اخرت او دنیا دي

(26) 53-26 او په اسمانونو كې څومره ډېر ملايك دي چې د دوى سفارش هېڅ شى نفع نه وركوي مګر وروسته له دې چې الله اجازت وركړي هغه چا ته چې يې وغواړي او (د هغه په شفاعت) راضي شي

(27) 53-27 بېشكه هغه كسان چې په اخرت ایمان نه لري، خامخا دوى د ښځو په نومونو سره ملايك نوموي

(28) 53-28 حال دا چې دوى ته په دې هېڅ علم نشته، دوى يواځې د تش ګمان پیروي كوي او بېشكه ګمان له حقه هېڅ شى نشي دفع كولى

(29) 53-29 نو ته د هغه چا نه مخ واړوه چې زمونږ له ذكر نه يې مخ ګرځولى دى او يواځې دنيايي ژوندون غواړي

(30) 53-30 دا د دوى د علم انتها ده، بېشكه ستا رب په هغه چا ښه عالم دى چې د هغه (الله) له لارې نه ګمراه شوى دى او هغه ښه عالم دى په هغه چا چې هدایت يې موندلى دى

(31) 53-31 او خاص الله لره دي هغه څه چې په اسمانونو كې دي او هغه څه چې په ځمكه كې دي، د دې لپاره چې هغو كسانو ته چې بد يې كړې دي، د خپل عمل بدله وركړي او هغو كسانو ته (هم) ډېره ښه بدله وركړي چې نېكي يې كړې ده

(32) 53-32 هغه كسان چې له غټو ګناهونو او د بې حیایۍ له كارونو نه ځان ساتي، غیر له وړو وړو ګناهونه، بېشكه ستا رب د بخښنې وسیع كوونكى دى، هغه په تاسو ښه عالم دى، كله چې يې تاسو له ځمكې نه راپیدا كړئ او كله چې تاسو د خپلو میندو په خېټو كې پټ بچي وئ، نو تاسو د خپلو ځانونو تزكیه (پاكوالى) مه كوئ، هغه (الله) ښه عالم دى په هغه چا چې ډېر متقي دى

(33) 53-33 ایا نو تا هغه كس لیدلى چې مخ يې واړوه (له ایمانه)

(34) 53-34 او ډېر لږ (مال) يې وركړ او منع يې كړ (نور مال)

(35) 53-35 ایا له هغه سره علم غیب دى، پس دى لیدل كوي

(36) 53-36 بلكې ایا دى په هغه څه نه دى خبر كړى شوى چې د موسٰى په صحیفو كې دي

(37) 53-37 او د ابراهیم هغه چې وفا يې كړې ده

(38) 53-38 چې هېڅ پورته كوونكى د بل بار نه پورته كوی

(39) 53-39 او دا چې د انسان لپاره نشته مګر هغه څه چې ده (يې) كوشش كړى دى

(40) 53-40 او دا چې بېشكه د ده كوشش به عنقریب وښوول شي

(41) 53-41 بیا به ده ته بدله وركړى شی، ډېره پوره بدله

(42) 53-42 او دا چې بېشكه ستا رب ته (د ټولو مخلوقاتو) ورګرځېدل دي

(43) 53-43 او دا چې بېشكه هم دغه (الله) (خلق) خندوي او ژړوي

(44) 53-44 او دا چې هم دغه (الله) مرګ وركوي او ژوند وركوي

(45) 53-45 او دا چې بېشكه دغه (الله) دوه جوړې نر او ښځه پیدا كړې دي

(46) 53-46 له یوه څاڅكي (نطفې) نه، كله چې وڅڅول شي

(47) 53-47 او دا چې بېشكه د ده په ذمه دي (له دې مرګ نه پس) بل ځلې پیدا كول

(48) 53-48 او دا چې بېشكه همدغه (الله) غني كول كوي او خزانې وركوي

(49) 53-49 او دا چې همدغه (الله) د شِعرٰى ستوري رب (او مالك) دى

(50) 53-50 او دا چې بېشكه همده ړومبني عادیان هلاك كړې دي

(51) 53-51 او ثمودیان هم، نو باقي يې پرې نه ښودل

(52) 53-52 او له دوى نه مخكې يې د نوح قوم هلاك كړ، بېشكه دوى، هم دوى، ډېر ظالمان او ډېر سركشان وو

(53) 53-53 او اړول شوي كلي يې ښكته راوغورځول

(54) 53-54 نو دغه هغه شي پټ كړ چې دى يې پټ كړ

(55) 53-55 نو (اى انسانه!) ته د خپل رب په كومو نعمتونو كې شك كوې

(56) 53-56 دا (محمدﷺ) له ړومبنیو وېروونكو ځنې یو وېروونكى دى

(57) 53-57 قیامت ډېر نژدى راغى

(58) 53-58 دې (قيامت) لره له الله نه غیر هېڅ څرګندوونكى نشته

(59) 53-59 ایا نو تاسو له دې خبرې (قرآن) نه تعجب كوئ

(60) 53-60 او خاندئ او نه ژاړئ

(61) 53-61 او تاسو غافلان يئ (لوبې كوونكي يئ)

(62) 53-62 نو تاسو الله ته سجده وكړئ او (د ده) عبادت وكړئ