معلومات المواد باللغة العربية

ഇനങ്ങളുടെ എണ്ണം: 1

  • മലയാളം

    PDF

    അന്യ വീട്‌ സന്ദര്‍ശിക്കുമ്പോള്‍ ഒരു മുസ്‌ലിം പാലിക്കേണ്ട മര്യാധകള്‍, സ്വന്തം വീടിനകത്തെ മുറികള്‍ക്കുള്ളിലേക്ക്‌ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്ക്‌ എപ്പോഴൊക്കെ പ്രവേശിക്കാം? തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങള്‍ വിശുദ്ധ ഖുര്‍ ആനി െ‍ന്‍റയും തിരുസുന്നത്തിെ‍ന്‍റയും കല്‍പനകളുടെ വെളിച്ചത്തില്‍