വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്

 • PDF

  അല്ലാ‍ഹുവിന്റെ പ്രീതിയും പരലോകത്തിലെ വിജയവും കാംക്ഷിക്കുന്ന ഏതൊരു വിശ്വാസിക്കും, അല്ലാ‍ഹു വിശുദ്ധ ഖുര്‍ആനിലൂടെ പ്രഖ്യാപിച്ചതു പോലെ, പ്രവാചക ജീവിതത്തില്‍ ഉത്തമമായ മാതൃകയുണ്ട്‌. ഇഹലോകത്തും പരലോകത്തും രക്ഷ പ്രാപിക്കാവുന്ന അനവധി മഹിതമായ പാഠങ്ങളാണ്‌ പ്രവാചക വിദ്യാലയത്തില്‍ നിന്നും ലഭിക്കാനുള്ളത്‌. നബി ജീവിതത്തെ ഹൃസ്വമായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ലേഖനം.

 • video-shot

  MP4

  താടി വളര്‍ത്തുക, താടിക്ക്‌ വര്‍ണ്ണം നല്‍കുക, നെരിയാണിക്ക്‌ താഴെ വസ്ത്രം ധരിക്കാതിരിക്കുക തുടങ്ങിയ, നിത്യ ജീവിതത്തില്‍ സാധാരണയായി മുസ്ലിം കള്‍ അവഗണിക്കുന്ന സുന്നത്തുകളുടെ പ്രാധാന്യം വിശദീകരിക്കുന്നു. ചില ചോദ്യോത്തരങ്ങള്‍ സഹിതം.

 • video-shot

  MP4

  താടി വളര്‍ത്തുക, താടിക്ക്‌ വര്‍ണ്ണം നല്‍കുക, നെരിയാണിക്ക്‌ താഴെ വസ്ത്രം ധരിക്കാതിരിക്കുക തുടങ്ങിയ, നിത്യ ജീവിതത്തില്‍ സാധാരണയായി മുസ്ലിം കള്‍ അവഗണിക്കുന്ന സുന്നത്തുകളുടെ പ്രാധാന്യം വിശദീകരിക്കുന്നു. ചില ചോദ്യോത്തരങ്ങള്‍ സഹിതം.

 • MP3

  എന്താണ്‍ ഹദീസ്‌? ഹദീസ്‌ രണ്ടാം പ്രമാണമാണൊ? ഇസ്ലാമില്‍ ഹദീസിനുള്ള സ്ഥാനം, ഹദീസിന്നെതിരില്‍ ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങള്‍, അവക്കുള്ള മറുപടി,മുന്ഗാളമികള്ക്ക്ല‌ ഹദീസിലുണ്ടായിരുന്ന കണിശതയും സൂക്ഷ്മതയും,ഹദീസിനെ നിഷേധിക്കുന്നവര്‍ മുസ്ലിമാകുമൊ?ഹദീസ്‌ പിന്പ്റ്റുന്നവര്ക്കുണള്ള പ്രതിഫലം,നിഷേധിക്കുന്നവര്ക്കു ള്ള ശിക്ഷ തുടാങ്ങിയവ പ്രമാണങ്ങളുടെ വേളിച്ചത്തില്‍ പ്രതിപാദിക്കുന്ന പ്രഭാഷണ സമാഹാരം....

 • PDF

  എന്താണ് സുന്നത്ത്‌, സനദും മത്നും, സുന്നത്ത്‌ സമ്പൂര്ണംه, സുന്നത്ത്‌ സുരക്ഷിതമാണ്, സുന്നത്ത്‌ വഹ്യ് തന്നെ, സുന്നത്ത്‌ പഠിക്കുക പകര്ത്തു ക, സുന്നത്തുകള്‍ സ്വീകരിക്കല്‍ നിര്ബുന്ധം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങള്‍ പ്രമാണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വിശദീകരിക്കുന്നു.

 • PDF

  ഇസ്ലാമിക ശാസ്ത്രശാഖയില്‍ പെട്ട അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രമാണ്‌ ഹദീസ്‌ നിദാന ശാസ്ത്രം. മുഹമ്മദ്‌ നബി (സ) യിലേക്ക്‌ ചേര്ത്തു പറയുന്ന ഏതൊരു കാര്യത്തിണ്റ്റെയും സ്വീകാര്യതയും അസ്വീകാര്യതയും നിജപ്പെടുത്തുന്നത്‌ ഈ ശാസ്ത്രത്തിലൂടെയാണ്‌. ഇസ്ളാമിക ശരീ അത്തിലെ രണ്ടാം പ്രമാണമായ പ്രവാചക ചര്യയുടെ ശ്രേഷ്ടതയും പ്രാധാന്യവുമാണ്‌ ഈ ശാസ്ത്രത്തിനു പ്രചുര പ്രചാരം നല്കുണന്നത്‌.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം