103 - Al-Asr ()

|

(1) Ngujilumbila ndaŵi.

(2) Chisimu chene mundu ali nchasiko (ni kupelelwa).

(3) Ikaŵeje aŵala ŵaakulupilile ni kutendaga yambone, ni kulimbisyanaga ya (kuya ichindu) yakuona, ni kulimbisyanaga soni yakupilila.