വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്

 • മലയാളം

  MP3

  നരകത്തില്‍ നിന്നും അകറ്റപെടുന്ന സ്വര്ഗ്ഗത്തിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്ന ഒരു സല്കര്മ്മമാണ്വ് പുണ്യ റമദാനിലെ വ്രുതം . അതു പാപങ്ങളില്‍ നിന്നും സല്കര്മ്മങ്ങളിലേക്ക് വിശ്വാസിയെ നയിക്കുനു. പട്ടിണിയല്ല നോമ്പിന്റെ ജീവന്. പക്ഷെ മനുഷ്യനെ സൂക്ഷ്മതയുല്ലവാക്കുന്നതാവ്ണം നോമ്പ്. തറാവീഹിന്റെ ശ്രേഷ്ടത,,,തുടങ്ങി റമദാനില്‍ കര്മങളിലൂദെ വിശുദ്ധി നേടാന്‍ പ്രചോദനം നല്കുന്ന പ്രഭാഷണം .

 • മലയാളം

  MP3

  പ്രഭാഷകൻ : ഹുസൈന്‍ സലഫി

  റമദാനിലെ വ്രതം സത്യവിശ്വാസിയെ സംസ്കരിച്ചു എങ്ങിനെ ഉത്തമ മനുഷ്യനാകാന്‍ അവനെ പ്രാപ്തനാക്കുന്നു എന്ന്‌ വ്യക്തമാക്കുന്ന പ്രഭാഷണം ഭാഗം-1

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം