101 - Sura el-Karia ()

|

(1) Udar zastrašujući!

(2) Šta je Udar zastrašujući?

(3) I šta ti znaš šta je Udar zastrašujući?

(4) Dan taj ljudi će biti kao leptiri raštrkani,

(5) a planine kao šarena vuna iščupana.

(6) Onaj čija dobra djela budu teška,

(7) u ugodnom životu će živjeti,

(8) a onaj čija dobra djela budu lahka,

(9) boravište će mu bezdan biti.

(10) A znaš li ti šta će to biti?

(11) Vatra užarena!