91 - Sura eš-Šems ()

|

(1) Tako mi Sunca i svjetla njegova,

(2) i Mjeseca kada ga prati,

(3) i dana kada ga vidljivim učini,

(4) i noći kada ga zakloni,

(5) i neba i Onoga Koji ga sazda,

(6) i Zemlje i Onoga Koji je rasprostrije,

(7) i duše i Onoga Koji je ispravnom stvori,

(8) pa je nadahnu da zna šta je razvrat, a šta bogobojaznost;

(9) uspio je onaj ko je očisti,

(10) a izgubio je onaj ko je zapostavi!

(11) Narod Semūd je zbog obijesti svoje poricao.

(12) Kad se jedan nesretnik između njih podigao,

(13) Allahov poslanik im je doviknuo: “Pazite na Allahovu devu i njen red pojenja!”

(14) ali su ga u laž utjerali, pa su je zaklali – i Gospodar njihov ih je, zbog grijeha njihovih, uništio i kaznom sve obuhvatio

(15) ne bojeći se kakve će posljedice.