96 - Sura el-Alek ()

|

(1) Čitaj s imenom Gospodara tvoga Koji stvara,

(2) stvara čovjeka od zakvačka.

(3) Čitaj, plemenit je Gospodar tvoj,

(4) Koji poučava peru,

(5) Koji čovjeka poučava onome što ne zna.

(6) Uistinu, čovjek se uzobijesti

(7) čim se neovisnim osjeti,

(8) a Gospodaru tvome će se, doista, svi vratiti!

(9) Vidje li ti onoga koji sprečava

(10) roba da klanja?

(11) Šta misliš, ako je on na Pravom putu,

(12) ili ako bogobojaznost naređuje?!

(13) Šta misliš, ako on poriče i okreće se,

(14) zar on ne zna da Allah vidi?!

(15) Ne valja to! Ako se ne okani, dohvatićemo ga za kiku,

(16) kiku lažnu i grješnu,

(17) pa neka on pozove društvo svoje.

(18) Mi ćemo pozvati zebanije.

(19) Naprotiv! Ti se njemu ne pokoravaj, već čini sedždu i približi se Gospodaru svome