80 - Sura Abese ()

|

(1) Namrštio se i okrenuo

(2) zato što je slijepi čovjek njemu prišao.

(3) A šta ti znaš, možda će se on očistiti,

(4) ili opomenuti, pa da mu opomena koristi.

(5) A što se tiče onoga koji je bogat,

(6) ti se njemu okrećeš,

(7) a ti nisi odgovoran ako se on ne očisti.

(8) A što se tiče onoga koji ti je došao žureći,

(9) a on se boji,

(10) ti njega zanemaruješ.

(11) Ne čini tako! Zbilja je ovo opomena,

(12) pa ko hoće, imat će Ga na umu

(13) na listovima je cijenjenim

(14) uzvišenim, čistim,

(15) u rukama izaslanika

(16) časnih, čestitih.

(17) Proklet neka je čovjek! Koliko je samo njegovo poricanje!

(18) Od čega ga On stvara?

(19) Od kapi sjemena ga stvara, pa mu određuje.

(20) I put mu dostupnim učini,

(21) zatim mu život oduzme i učini da bude sahranjen,

(22) i poslije će ga, kada On bude htio, oživjeti.

(23) Uistinu! On još nije ispunio ono što mu je On naredio!

(24) Neka čovjek pogleda u hranu svoju.

(25) Mi obilnu kišu prolijevamo,

(26) zatim zemlju pukotinama cijepamo

(27) i činimo da iz nje žito izrasta,

(28) i grožđe i povrće,

(29) i masline i palme,

(30) i bašče guste,

(31) i voće i trave,

(32) na uživanje vama i stoci vašoj.

(33) A kad dođe glas zaglušujući,

(34) na Dan kada će čovjek od brata svoga pobjeći,

(35) i od majke svoje, i od oca svoga,

(36) i od druge svoje i sinova svojih,

(37) Dan taj svaki čovjek će se samo o sebi brinuti,

(38) neka lica Dan taj bit će blistava,

(39) nasmijana, radosna,

(40) a na nekim licima Dan taj bit će prašina,

(41) tama će ih prekrivati,

(42) to će, zbilja, nevjernici, razvratnici biti.